Doktorander i engelska med didaktisk inriktning till PROFS

Doktorander i engelska med didaktisk inriktning till PROFS

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-31
Publiceringsdatum: 2021-06-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


– forskarskola för praktiknära skolforskning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Projektbeskrivning
Under hösten 2021 rekryterar Luleå tekniska universitet ytterligare doktorander till forskarskolan PROFS inom matematik och lärande, engelska med didaktisk inriktning, historia och fysik. PROFS är en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning. Inom PROFS drivs forskningsprojekt med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet samt kunskapsutvecklingsprojekt i samverkan med skolverksamheter. För studieplaner om behörighet se nedan.

Arbetsuppgifter
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i forskarskolans program. För varje enskild doktorand upprättas en individuell studieplan som doktoranden ska följa. Som doktorand ska du, förutom att bedriva forskarstudier, bidra till verksamhetsutveckling i de kommuner som deltar i forskarskolan, vilket till exempel kan innebära att du utför uppdrag i skolverksamhet i en kommun. Som doktorand förväntas du också delta aktivt i såväl forskarskolans som institutionens forskningsmiljö.

Kompetens och erfarenhet
För att bli antagen till forskarskolan ska du uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Goda kunskaper i svenska och i engelska, både muntligt och skriftligt, är också ett krav. Lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i förskola/skola är meriterande.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en magister- eller masterexamen, eller
2. slutfört studier om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

För ytterligare information och särskild behörighet för engelska med didaktisk inriktning se studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand i forskarskolan är på heltid under 5 år. Förutom forskarstudier ingår 20% institutionstjänstgöring vilket innebär att du exempelvis kan arbeta med utveckling, utredningar eller undervisning i utbildningsverksamhet.

Utbildningen beräknas starta i början av januari 2022. Tjänstgöringsort är Luleå. Forskarutbildningen är en campusförlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Lönen följer Luleå tekniska universitets lönetrappa för doktorander.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Cathrine Norberg, prorektor, 0920-49 21 89, cathrine.norberg@ltu.se och Stefan Lundström, föreståndare Forskarskolan PROFS 0920-49 25 48, stefan.lundstrom@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar:
 - Personligt brev (max 1 sida)
 - Forskningsskiss/forskningsidé över tänkt avhandlingsområde (max 2 sidor)
 - CV/meritförteckning
 - Examensbevis (verifierade kopior)
 - Uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i pdf)
 - Övriga meriter med relevans för anställningen
 - Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2338-2021      
Sista ansökningsdag: 31 augusti, 2021