Tillsynshandläggare säkerhetsskydd

Tillsynshandläggare säkerhetsskydd

Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Samhällsskydd
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-02
Publiceringsdatum: 2021-06-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att tillhöra enheten för samhällsskydd. Enhetens övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och anpassning till ett förändrat klimat.

Under året väntas att Riksdag och Regering ska fatta beslut om att ett antal Länsstyrelser i landet ska få fördjupade uppdrag att bedriva tillsyn av kommuner och regioner på säkerhetsskyddsområdet, varav Länsstyrelsen i Norrbotten är en. Vi söker 1-2 personer. Tillsättningar görs under förutsättning att beslut tas.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer i samarbete med kollegor att arbeta med tillsyn av kommuner, regioner och enskilda verksamhetsutövare i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftning. Tillsynen genomförs i landets fyra nordligaste län och med olika metoder men främst genom besök och dokumentgranskning. Syftet med tillsynen är många gånger styrande för metodvalet. Det innebär att du:

• planerar, genomför, dokumenterar samt följer upp tillsyn
• deltar i utvecklingsarbetet av tillsyn internt och på regional samt nationell nivå
• samordnar arbetsgrupper, utbildningar och seminarier
• representerar Länsstyrelsen i nätverk, projekt och arbetsgrupper, både regionalt och nationellt
• vid behov ta fram styrande dokument, svarar på remisser och andra yttranden samt stödjer det interna säkerhetsskyddsarbetet.

Arbetet innebär resor både inom och utanför länet.

Arbetet är i ständig utveckling och uppdraget nytt. Utifrån Länsstyrelsens uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen och ingå i vår krisorganisation.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom krisberedskap, säkerhet, rättsvetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning inom säkerhetsskydd och eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska
• erfarenhet av att samordna uppdrag och utbildningar
• kunskap om säkerhetsskyddslagsstiftningen, tillhörande författningssamlingar och vägledningar
• kunskap om hur myndigheter, regioner och kommuner är organiserade, bedriver sitt arbete och samverkar
• körkort för personbil.

Det är en fördel om du har:
• kunskap om eller erfarenhet av att hantera sekretessbelagda och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar
• kunskap om eller erfarenhet av att upprätta säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan
• erfarenhet av tillsynsarbete
• kunskap om eller erfarenhet av signalskyddstjänst och signalskyddssystem
• kunskap om cyber- och informationssäkerhet.

Som person har du lätt för att bygga goda relationer och kan arbeta både i grupp och självständigt. Du har hög integritet, är målinriktad, analytisk och noggrann

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som innefattar säkerhetssamtal och registerkontroll.

Intervjuer påbörjas tidigast i slutet av augusti. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.