Handläggare samhällsskydd

Handläggare samhällsskydd [OBS denna annons har utgått]

Annons: 24927385
Yrke: Enhetschef, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Samhällsskydd
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-02
Publiceringsdatum: 2021-06-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Enhetschef, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att tillhöra enheten för samhällsskydd. Enhetens övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och anpassning till ett förändrat klimat.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med att samordna framtagandet av den regionala risk- och sårbarhetsanalysen som vartannat år sammanställs enligt MSBFS 2016:7 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser). I uppgiften ingår att planera och genomföra insatser, så som workshops och seminarier, för att vidareutveckla det regionala arbetet med risk- och sårbarhetsidentifiering.

Vidare kommer du att arbeta med försörjningsfrågor så som till exempel Styrel, den nationella planeringsprocessen för prioritering av viktiga el användare i händelse av effektbrist.
Du kommer även att arbeta med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och totalförsvar utifrån gällande överenskommelser och lagstiftning.

Arbetet innebär resor både inom och utanför länet där du representerar Länsstyrelsen och förväntas efterleva den statliga värdegrunden.

Arbetet är i ständig utveckling och uppdraget nytt. Utifrån Länsstyrelsens uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen och ingå i vår kris- och krigsorganisation.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, risk- och krishantering eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska
• kunskap om identifiering och skydd av samhällsviktig verksamhet samt kontinutetsplanering
• kunskap om hur myndigheter, regioner och kommuner är organiserade, bedriver sitt arbete utifrån gällande lagstiftning
• körkort för personbil.

Det är en fördel om du har:
• relevant arbetslivserfarenhet från offentlig sektor
• erfarenhet av att samverka såväl sektors- som myndighetsöverskridande
• kunskap om kommuner och regioners uppgifter och ansvar inför och under samhällsstörningar
• kunskap om de nationella gemensamma grunderna för hantering av samhällsstörningar
• kunskap om signalskyddstjänst och signalskyddssystem

Som person har du lätt för att bygga goda relationer och kan arbeta både i grupp och självständigt. Du har hög integritet, är målinriktad, analytisk och noggrann.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som innefattar säkerhetssamtal och registerkontroll.

Intervjuer påbörjas tidigast i slutet av augusti. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.