Materielledare Personlig Utrustning till TVK Log

Materielledare Personlig Utrustning till TVK Log [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Materialplanerare
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-07-30
Publiceringsdatum: 2021-06-30

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: MaterialplanerarePresentation:


Befattningen erbjuder
Brinner du för logistik och teknisk tjänst, samt tycker du att det är viktigt att vi har en sammanhållen logistik i Försvarsmakten, då är det här befattningen för dig.

Om enheten
Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) arbetar inom försvarslogistikens delfunktioner; logistikledning, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. I det ingår att stödja materielområdesansvariga (MOA) med att vidmakthålla och driftstyra förnödenheterna livsmedel, drivmedel, försvarsmaktsgemensam ammunition och försvarsmaktens gemensamma logistikmateriel samt att stödja processledarna (PCL) för materielavveckling och förnödenhetsförsörjning. I detta ingår även att stödja högkvarteret och producerande enheter med beredning av ärenden och kompetensstöd, samt nära samarbete med FMV. Enheten är indelad i fem avdelningar. Aktuell befattning är placerad vid Materielledningsavdelningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Företräder Försvarsmakten i rollen som Ägarföreträdar representant inom tilldelat materielområde
- Samverka/dialogisera med förband, HKV, FMV, underhållsleverantörer samt ev. andra myndigheter inom totalförsvaret vad avser verksamheten inom eget materielområde.
- Företräder Försvarsmakten enligt HKV direktiv vad avser berörda materielsystem. Drift-, underhålls- och ekonomistyrning.
- Utarbetar underlag för beslut om nödvändiga direktiv och anvisningar för drift och underhåll. Samt utarbetar planer för materielens brukande och modifieringsåtgärder, konfigurationsläge etc.
- Utarbetar/leder teknisk uppföljning och analys av statusen på aktuellt materielsystem vid förband. Utarbetar underlag och genomför analyser/beräkningar samt ger förslag på åtgärder i syfte att underhållsoptimera berörd materiel.
- Stödjer HKV, TVK LOG och FMV i tillämpliga delar i anskaffnings- och avvecklingsprocessen.
- Svarar för ett eller flera gemensamma områden, processer inom Materielledningsavdelningen.

Kvalifikationer
- Du har eftergymnasial examen inom verksamhetsområdet alternativt fristående kurser eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
- Körkort *B*.

Meriterande
- God kännedom/erfarenhet om FM:s förnödenhetsredovisningssystem LIFT och SAP PRIO.
- Goda kunskaper om Försvarsmaktens materiel/materielsystem på främst tilldelat område Personlig Utrustning.
- Kunskap och viss erfarenhet om försvarets kärnverksamhet

Personliga egenskaper
Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är van att samarbeta med andra och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga samt god förmåga att skapa kontakter både inom och utanför organisationen. God förmåga att arbeta självständigt samt kunna uttrycka sig i tal och skrift. Tempot är stundvis högt vilket ställer krav på att Du kan prioritera och arbeta strukturerat. Du kommer att ha ett stort eget ansvar att lösa uppgifter både inom avdelningen/enheten, men även till andra organisationer, vilket ställer krav på att du är positivt drivande i ditt arbetsområde. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, flexibilitet samt vilja och driv att vidareutveckla dig själv och verksamheten vid Materielledningsavdelningen.

Övrigt
Anställningsform: Civil befattning och tillsvidaretänst där provanställning kan tillämpas
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Boden, Skövde eller Stockholm
Tillträdesdatum: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse
Ange gärna löneanspråk i ansökan.

För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Chefen för Materielledningsavdelningen Gunnar Eriksson, 0921-34 9280, 070-640 5291.

Fackliga företrädare
OFR/O Jan Pettersson
OFR/S Jeanett Svanberg
SEKO Jörgen Stehn
SACO Bengt Rainer
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-08-11. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.