Hygiensjuksköterska till Vårdhygien, Region Norrbotten

Hygiensjuksköterska till Vårdhygien, Region Norrbotten

Yrke: Hygiensjuksköterska
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-31
Publiceringsdatum: 2021-07-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: HygiensjuksköterskaPresentation:


Vårdhygienisk kompetens är starkt efterfrågad från vårdverksamheterna ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Region Norrbottens enhet för Vårdhygien är en expertfunktion som genom undervisning och rådgivning hjälper vårdens chefer och medarbetare att ge patienterna en god och säker vård. Det är ett roligt, utvecklande och spännande arbete med många kompetenta och aktiva medarbetare. Vill du vara med och vidareutveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom Region Norrbotten? Då är detta en möjlighet för dig! Vi erbjuder självklart kompetensutveckling och introduktion.

Vi söker
Dig som är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen exempelvis i omvårdnad (det vill säga inneha 180 ECTS) och har arbetat heltid i mer än 5 år gärna från olika verksamhetsområden inom slutenvård, öppenvård eller kommunal hälso- och sjukvård. Du ska ha goda kunskaper i svenska, tal och skrift.

Det är meriterande om du arbetat 10 år som legitimerad sjuksköterska, eller har en specialistsjuksköterskeutbildning (IVA, anestesi, akutomhändertagande, infektion, distrikt, barnmorska, operation osv). Master (inom område vård/medicin). Särskilt meriterande om specialistutbildning (Fil mag eller Med mag) inom vårdhygien, smittskydd.

God kunskap av arbete i Windows (word, excel, ppt).
Utbildning i pedagogik eller didaktik.
Kunna uttycka och förstå engelska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som chef eller sektionsledare (erfarenhet av arbetsledning).
Projektledarutbildning eller motsvarande ledarskapsutbildning.
Erfarenhet av ansvar i större vårdutvecklingsarbeten inom området vårdhygien och/eller kvalitetssäkringsprocesser som berör vårdhygien/patientsäkerhet. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person har du förmågan att leda, ta initiativ, arbeta självständigt men också fungera väl i tvärprofessionella team. God samarbetsförmåga och erfarenhet av undervisning är viktigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är engagerad, lyhörd, ödmjuk och har tydligt kundfokus. Du har erfarenhet och ett uttalat intresse av att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. För dig är det även naturligt att prata inför grupper.
Att vi stöttar varandra och hjälps åt när det behövs, är en självklarhet på vår enhet.

Det här får du arbeta med
Det vårdhygieniska teamet består av hygiensjuksköterskor och hygienöverläkare. Placeringsort är Sunderby sjukhus i Luleå och vårt uppdrag omfattar hela länet så arbetet innebär resor. Arbetet bedrivs på både nationell, regional och lokal nivå genom deltagande i arbetsgrupper på uppdrag av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheterna. Arbetsfältet utgörs av en vårdhygienisk del med omvårdnads- och vårdtekniska frågor, en epidemiologisk del där kontinuerlig övervakning av VRI och antibiotikaresistens samt utbrottsuppklarning vid smittspridning inom vård och omsorg ingår. Hygiensjuksköterskan deltar inte i direkt patientvård utan bidrar till att säkra den vårdhygieniska standarden genom att stödja, informera och utbilda linjechefer på alla nivåer men också enskilda medarbetare. Varierande lokala förhållanden och behov ställer krav på flexibilitet och förmåga att tänka nytt. Vårdhygieniska råd kan därmed se olika ut beroende på såväl verksamhet som situation och individ. Detta kräver en god förmåga att identifiera, kategorisera och värdera information. Förmåga att kombinera och anpassa olika pedagogiska verktyg är en central färdighet i hygiensjuksköterskans stödjande roll. Hygiensjuksköterskan ska medverka till hög kvalitet i det smittförebyggande arbetet inom vården. Ditt arbete är självständigt, utåtriktat och omväxlande. Din funktion är rådgivande.
I ditt arbete ingår bland annat att:
- ge vårdgivaren råd och föreslå adekvata åtgärder för att förebygga smittspridning
- smittspåra genom kartläggning och utredning av vårdrelaterade infektioner
- i samråd med berörd hälso- och sjukvårdsledning på olika nivåer samt vårdpersonal upprätta och utveckla rutiner där vårdhygieniska aspekter beaktas
- initiera, planera och genomföra utbildningar för de personalkategorier som finns inom vården, såväl små som stora grupper
- i samarbete med vården genomföra kvalitetsgranskningar av vårdhygienisk standard
- verka som strateg på en övergripande nivå inom vårdhygieniskt område, till exempel i samverkan med regionens centrala upphandlingsenhet och byggverksamhet
- bedriva utvecklingsarbete och forskning samt ha ett aktuellt omvärldsperspektiv

Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Tillträde 2022-01-01, eventuellt tidigare från och med 2021-12-01. Urval och intervjuer sker under de första 2 veckorna i september. 
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!