Johannisbergs ungdomshem söker lärare i sv/sva och eng.

Johannisbergs ungdomshem söker lärare i sv/sva och eng.

Yrke: Lärare i gymnasiet
Arbetsgivare: Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-15
Publiceringsdatum: 2021-07-16Presentation:


Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården).
Kalix tar emot icke skolpliktiga pojkar, avdelningarna i Boden tar emot skolpliktiga flickor. Ungdomarna har psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

ARBETSUPPGIFTER
Skolan inom SiS styrs i stort sett av samma lagar- och förordningar som resten av skolvärlden och är mycket viktig för de omhändertagna ungdomarnas framtid. Därför satsar SiS i allmänhet och Johannisberg i synnerhet på att utveckla skolverksamheten.
Samtliga skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning enligt SiS timplan och icke-skolpliktiga ungdomar får undervisning enligt deras individuella studieplan. Institutionen har sju avdelningar, fem avdelningar med 32 platser i Kalix och två avdelningar med 12 platser i Sävast. Johannisberg har cirka 150 tillsvidareanställda inom olika yrkeskategorier.
För mer information se www.stat-inst.se. Beskrivande reportage om skolverksamheten finns på http://skolvarlden.se/artiklar/lararna-som-ar-elevernas-sista-chans. och https://www.lararen.se/specialpedagogik/annat/ny-chans-pa-ungdomshemmet. Skolinspektionen har även nyligen genomfört en inspektion på Johannisbergs ungdomshem/Grytnässkolan och konstaterar att vi bedriver en mycket god och kvalitativ undervisning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker en gymnasielärare alt. grundskollärare i sv/sva och engelska för undervisning på grundskolenivå och på IM. Anställningsgraden är 100 %.
Utöver formell kompetens ska du vara flexibel och har bred social kompetens.
Vi ser också att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Därför sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet. Viktigt är god samarbetsförmåga med andra yrkesgrupper (behandlingsassistenter m.fl.) för att en helhet i behandlingen/utbildningen ska uppnås.


ÖVRIGT
Johannisbergs ungdomshem behandlar och handhar de ungdomar som har det allra jobbigaste i Sverige. Enligt aktuell forskning är utbildning den viktigaste skyddsfaktorn för vår målgrupp och intresset för studier bland våra elever har ökat markant de senaste åren.
På grund av det samt den pågående expansionen på Johannisbergs ungdomshem så behöver vi stärka och utöka vårt lärarkollegium ytterligare. Dessutom upplever vi på enheten i Kalix ett ökat intresse för att studera och då framförallt i ämnena svenska/svenska som andraspråk och engelska. Din undervisning genomförs och din placering är på Grytnässkolan i Kalix. Lärarkollegierna i Kalix och Sävast har dock ett visst utbyte där de stundtals kan behöva stötta varandra utifrån behov och kompetens. Kollegiet i Kalix består idag av åtta lärare och en studie- och yrkesvägledare som arbetar tätt ihop vilket innebär att de arbetar flexibelt och stödjande gentemot varandra för att skapa en god arbetsmiljö samt så bra studiemiljö/studieförutsättningar som möjligt för eleverna. Som lärare på Johannisberg har du ett flexibelt arbete och tid för varje elev samt goda möjligheter att individanpassa undervisningen. Undervisningen planeras och utformas efter varje individuell elevs förutsättningar

Om du blir vår framtida medarbetare så önskar jag dig även välkommen till ett väldigt viktigt, stimulerande och intressant arbete samt till ett kvalificerat lärarkollegium som arbetar tätt ihop.

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.