Klassmentor till Hedskolan lågstadiet

Klassmentor till Hedskolan lågstadiet

Yrke: Lärarassistent
Arbetsgivare: Gällivare Kommun
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-08-08
Publiceringsdatum: 2021-07-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: LärarassistentPresentation:


Verksamhetsbeskrivning
Gällivare kommun är inne i en stor samhällsförvandling vilket innebär en spännande utveckling för samhället och för skolan, vi flyttar samhällen, vi bygger nya skolor, reparerar andra, ny multiarena och nya bostäder kommer att vara klara inom en snar framtid.
På Hedskolan pågår ett intensivt arbete med skolutveckling genom att vi är med i projektet ” Samverkan för bästa skola” via Skolverket som kommer att pågå i tre år. Vi ser på olika organisatoriska lösningar för att arbetsmiljön ska bli bra och att eleverna ska få den bästa undervisningen. 
Hedskolan är en trevlig F-6 skola och grundsärskola med drygt 400 elever, belägen i ett villaområde med närhet till centrum. Närheten till både skogen och skidspåren är påtaglig och används flitigt av elever och lärare i undervisningen och på raster. Arbetslagen är fördelade stadie- och årskursvis med ett nära samarbete kring alla våra elever. Specialpedagoger, speciallärare, kurator och skolsköterska finns på skolan och vi samarbetar för eleverna bästa i team. Atmosfären präglas av öppenhet och nyfikenhet inför nya sätt att arbeta. Vi lägger stor vikt på pedagogiska samtal och kollegialt lärande, vilket är drivkraften i vårt utvecklingsarbete. 
Just nu söker vi dig som vill stödja elever som klassmentor. Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett läsår och utvärderas varje termin. Målsättningen är att projektet ska bli permanent. 

Arbetsuppgifter
En klassmentors uppdrag är att följa med som trygghet för klassen under skoldagen, finnas i klassrummet och vara aktiv resurs till eleverna under lektionerna. Du jobbar för att skapa trygghet och studiero i klassrummet, har kontakt med vårdnadshavare och ansvarar för dokumentation gällande normer och värden. Du arbetar aktivt med konfliktlösning och eftersträvar goda relationer till elever och vårdnadshavare som bygger på ömsesidig respekt. Du bedriver rastvärdskap genom att jobba med utomhuspedagogik utifrån Hedskolans profil: utevistelse och rörelse. Där har du som klassmentor ett tydligt ansvar. Du arbetar även schemalagt i fritidshemsverksamheten i perioder. Vikariat för lärare/annan klassmentor kan ingå. 
Du kommer att ingå i ett engagerat och flexibelt team som sätter eleven i centrum. Som klassmentor kommer du att få möjlighet till kollegialt lärande, planering och fortbildning tillsammans med övriga klassmentorer och undervisande lärare. Klassmentorerna kommer löpande att erbjudas utbildningar för att stärka sin roll. Initialt ges en introduktionsutbildning. 


Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och ungdomar och har hög social kompetens. Utbildning som socialpedagog eller någon form av ledarskapsutbildning eller erfarenhet av ledarskap t.ex. inom föreningsrörelse är meriterande. Du har som lägst avklarad gymnasial utbildning. Erfarenhet från arbete med barn och elever är också meriterande. Du har lätt att ta egna beslut och är aktiv i ditt uppdrag. Goda språkkunskaper i svenska, tal och skrift. Du har bra samarbetsförmåga och är flexibel. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.   
Arbetstid/Varaktighet
100% projektanställning med möjlighet till förlängning om projektet permanentas. Semestertjänst med 40 timmars arbetsvecka.


Lön
Individuell lönesättning

Tillträde
2021-08-18

Upplysningar
Gärna via mailkontakt.
Eva Sjöholm eva.sjoholm@gallivare.se 

Fackliga företrädare
Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund nås via kommunens växel 0970-818 000

Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.