Hydraultekniker till sektion Planering Gräv- & Svetsservice [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Kvalitetsingenjör/-tekniker, maskin
Arbetsgivare: Aitikomr Anrikningsverket och Gruvan
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-19
Publiceringsdatum: 2021-08-18Presentation:


Arbetsuppgifter

Det huvud­sakliga målet med rollen utgör att förbättra driftsäkerheten för gräv- och borrmaskiner. Det innebär bl.a. att utföra tillståndskontroller, temperaturmätningar, ultra­ljuds­mätningar och termografering av maskinernas hydraulsystem. Vidare ingår även att kontrollera och dokumentera utförda repara­tioner av hydraulikkomponenter tillhörande nämnda maskintyper. Förutom problem­lösning är maskinutveckling en betydande del i vår strävan mot ständiga förbättringar.

Som tekniker kommer du att delta aktivt i vårt driftssäkerhetsarbete med bland annat incident­rapportering och riskbedömningar.

Arbetet sker i huvudsak ute på gräv-och borrmaskiner även om en del i arbetet är att upp­rätta och uppdatera instruktioner för det förebyggande un­der­­hållsarbetet samt, att utarbeta underlag för att uppdatera maskinernas tekniska dokumentation. Du arbetar även med rotorsaksanalyser vid störningar och analyser på produktions­maskinerna för att tillsammans med underhålls- och produktions­organisa­tionen be­driva ett systematiskt förbättringsarbete.

Utbildning/Erfarenhet

Du bör helst ha ingenjörskompentens lägst gymnasienivå och relevant mångårig er­faren­het från underhålls- och förbättringsarbete för hydrauliksystem inom tung indu­stri. Vidare krävs erfarenhet från att jobba i underhållssystem och att vara en struk­turerad pro­blem­lösare och ha vana att upprätta resultatrapporter. Kunskap och erfaren­het i olika tekniker för till­stånds­­baserat underhåll, t.ex. mät­ningar med analysverktyg som CSI eller SKF Microlog eller mot­svar­ande är meriterande.

Som person förväntas du vara underhållsorienterad och ha en god ana­lyt­isk förmåga, samt att vara starkt engagerad i olika underhållsrelaterade frågor. Din förmåga att analysera, utföra rotorsaksanalyser samt att utveckla före­bygg­ande underhåll är därför viktiga egenskaper. I befattningen krävs en mycket god förmåga att prestigelöst kunna samarbeta inom alla nivåer och funktioner så väl inom som utanför Aitik. Arbetet kräver dessutom att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska.

Körkort lägst klass B är ett krav.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar angående tjänsten lämnas av rekryterande chef Jonas Fjellner, tel 070-259 40 71 eller jonas.fjellner@boliden.com

Facklig information

Simon Granström Ledarna tfn 0970 72 9333, Anders Karlsson Unionen tfn 0970 – 72 92 69 och Holger Rilinger Saco tfn 0910-70 57 59.

Ansökan

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats och välkomnar därför både kvinnliga och manliga sökande. Ansökan med CV lämnas via ansökningsikon ”Ansök nu” i annonsen på vår hemsida www.boliden.com – Karriär – Lediga jobb.

Frågor angående din ansökan besvaras av HR-generalist Anna-Lena Olofsson tel 070-508 59 37 eller anna-lena.olofsson@boliden.com

Sista ansökningsdag är 19 september 2021.

Vi genomför rekryteringsarbetet i egen regi varför vi undanber oss kontakter från rekryterings- och bemanningsföretag.