Vikarier sökes till Nya läroverket, Luleå

Vikarier sökes till Nya läroverket, Luleå

Yrke: Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Arbetsgivare: Nya Läroverket
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-30
Publiceringsdatum: 2021-08-30Presentation:


Nya läroverket har en hög ambition med sin verksamhet. Det innebär också att vi vill ha duktiga och ambitiösa vikarier så att undervisningen och fritidshemmets verksamhet fungerar bra trots att personal ibland är frånvarande av någon orsak. Vi söker nu nya vikarier till vår egen vikariepool. Varmt välkommen med din ansökan.

Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Till kommande läsår, hösten 2021, öppnar vi portarna till vår tredje grundskola, belägen i Svartöstaden. Totalt kommer då ca 105 personer att arbeta på Nya läroverket och ca 850 elever finnas i vår verksamhet. Skolans grundare är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande.

Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp. Vi letar drivande personer med rätt inställning för sitt uppdrag. Att du tycker om barn och deras vill arbeta för deras utveckling, är en viktig egenskap. Vi arbetar i små team där du har möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med våra pedagoger och annan personal.

Som anställd på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att:

* Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.

* Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.

* Naturvetenskapen, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag.

* Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet.

I din ansökan får du gärna presentera dig själv och gärna visa exempel på tidigare anställningar och utbildningar. Innan du kan börja vikariera så måste du visa arbetsgivaren ett utdrag ur belastningsregistret, riktat för arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.