Doktorand i energiteknik

Doktorand i energiteknik

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-04
Publiceringsdatum: 2021-09-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


-med inriktning mot energisystemanalys av hållbara flygbränslen

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

Vill du forska om hur produktion av hållbara flygbränslen kan komma till stånd? Avdelningen för Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker nu en doktorand inom Energiteknik, med fokus på energisystemanalys av hållbara flygbränslen.

Ämnet Energiteknik finns vid Avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, vilket är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram.

Projektbeskrivning
Syftet med detta projekt är att utöka kunskapen om lämpliga produktionsvägar för hållbara flygbränslen. Särskilt fokus är på produktionsvägar som använder en metanol som intermediär för att ge flexibilitet i värdekedjan, vilket kan minska marknadsrisken för investerare i produktionsanläggningar. Processmodellering och systemanalys används för att studera prestanda för olika värdekedjealternativ, vilka sedan utvärderas utifrån bland annat teknoekonomi, produktionspotential och energi- och miljöprestanda, i syfte att hitta lovande alternativ för storskalig produktion i olika sammanhang.

Du kommer att arbeta inom forskningsprojekt som utförs i samarbete mellan Energiteknik vid LTU, Kemiteknik vid LTU, RISE Research Institutes of Sweden, och andra företagspartners.

Arbetsuppgifter
En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudierna med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Du arbetar självständigt med att planera och genomföra din forskning, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Du har två eller tre handledare till stöd i ditt arbete.

Kvalifikationer
Vi söker en kandidat med civilingenjörs- eller magisterexamen i energiteknik, kemiteknik, eller likvärdigt. Du förväntas ha kunskap inom ett eller flera av följande områden: i) energi- och processmodellering (t.ex. med hjälp av Aspen Plus), ii) energisystemanalus inklusive teknoekonomisk utvärdering, och iii) modellering och optimering. Kunskap om teknik för termokemisk omvandling av biomassa och avfall samt för nedströmsprocesser för produktion av bränslen och kemikalier är meriterande.

Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta sig in i nya frågeställningar. Du bör också ha ett intresse av att arbeta tvärvetenskapligt.

Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt), då forskningen görs inom internationella samarbeten, och då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Kunskaper i svenska eller ett annat skandinaviskt språk är meriterande.

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik:http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd/Energiteknik-1.106334

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4-5 år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I institutionstjänstgöringen kan bland annat undervisning och/eller administrativa uppgifter upp till 20 % ingå. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara lokaliserad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:Biträdande professor Elisabeth Wetterlund, + 46 920-49 1056, elisabeth.wetterlund@ltu.se, Professor Marcus Öhman, ämnesföreträdare,  + 46 920-49 1977, marcus.ohman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, +46 920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer:  2945-2021
Sista ansökningsdag: 4 oktober 2021