Tillståndsspecialist med hög juridisk kompetens, Vattenfall Onshore Wind

Tillståndsspecialist med hög juridisk kompetens, Vattenfall Onshore Wind

Yrke: Miljöjurist
Arbetsgivare: Luleå
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-19
Publiceringsdatum: 2021-09-06Presentation:


Tillståndsspecialist med hög juridisk kompetens, Vattenfall Onshore Wind

Vill du vara med på vår förändringsresa? Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att göra Sverige fossilfritt inom en generation. För att nå vårt mål behöver vi dig som är engagerad och som vill arbeta hos oss som är en av Sveriges största elproducenter. Tillsammans bidrar vi till ett bättre klimat för nästa generation! Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, nyfikenhet, kompetens och samarbete.

Du kommer arbeta i gruppen som ansvarar för att utveckla Vattenfalls portfölj av landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Avdelningen består av ca 19 personer och består av projektledare, tillståndsspecialister, stakeholder managers och koordinatorer. Vi driver projekt från den första markförhandlingen, genom bl.a. miljötillståndsprocesserna, till investeringsbeslut och byggstart för vindkraftparkerna.

Rollen som tillståndsspecialist är central i våra vindkraftsprojekt från tidiga skeden till dess att parken är färdig att tas i drift. Det är en integrerad roll där du arbetar både i projektform och för portföljens bästa. Du kommer att arbeta nära projektledaren och vara aktiv och drivande i frågor som rör beslut kopplade till tillståndsprocess, ansökan och överklagan.

Din roll är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen och säkerställa att den bedrivs så att sannolikheten för tillstånd är hög samtidigt som projekten blir så lönsamma som möjligt. Du ska även bidra i ett portföljperspektiv, att frågor bedöms lika i projekten och att synergier tas till vara. Du kommer ha en viktig roll i kontakter med myndigheter, intresseorganisationer och andra viktiga sakägare exempelvis samebyar.

Du kommer samarbeta nära andra tillståndspecialister och tillsammans med dem ansvara för att projekten inte riskerar komma i konflikt med gällande lagstiftning. Du ska delta i förberedelser i ansökningsförfaranden och stötta vår miljöjurist vilket kräver ett nära samarbete. Avstämningar mot andra delar av Vattenfall (som kommunikation och miljö- och legala stabsfunktioner) kommer vara en del av arbetet.

Du kommer dessutom komma fungera som expert i andra frågor som rör utvecklingen av vår landbaserade vindkraftportfölj i Sverige. Det gäller både utveckling av internt arbete och även externa relationer med intressenter. Det kan exempelvis vara att bidra i branschgemensamma aktiviteter och/eller påverkansarbete. Rollen kommer att utformas boerende på den kompetens hos den sökande. I detta kommer uppgifter med övergripande portföljfrågor ingå.

Kompetens- och erfarenhetskrav

• Du ska ha universitetsexamen med miljöjuridisk kompetens och minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.

• Du har flera års erfarenhet av att arbeta med prövningar enligt miljöbalken och fördjupade kunskaper i hur kommuner, länsstyrelser och miljödomstolar arbetar.

• Erfarenhet av att vara juridiskt ombud i miljöbalksprocesser.

• Du ska även ha god förståelse för vindkraftsbranschen, och speciellt förståelse för projektutvecklingsarbete.

• Du ska ha erfarenhet av självständigt genomföra juridiska analyser.

• Du ska uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift, samt ha goda kunskaper i engelska

• Körkort.

Särskilt meriterande

• Erfarenhet från arbete med tillstånds- och tillsynsfrågor på myndigheter.

• Gott nätverk inom myndigheter och intresseorganisationer.

• Erfarenhet och kompetens inom kommunikation och intressentarbete.

• Fördjupade kunskaper i biologi eller rennäring.

• Kunskap om koncessionshantering för elnät.


Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du ha ett öga för både övergripande och detaljer, skapa goda samarbeten och tycka om att ha mycket kontakt med både externa och interna intressenter. Du är noggrann samtidigt som du har förmåga att prioritera och välja bästa lösning ur ett helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation, både i tal och skrift och du kan skapa förtroenden. Som person är du positiv, ser möjligheter, lösningsorienterad och initiativrik. Du trivs bra med att hantera många parallella frågeställningar.

Placeringsort: Solna, Umeå, Luleå

Denna roll förutsätter att du har möjlighet att resa i tjänsten, uppskattningsvis 5 dagar i månaden.

Frågor?

Rekryterande chef Helena Wänlund kan svara på frågor om tjänsten och nås på tel. 073-613 61 72 eller via mail helena.waenlund@vattenfall.com. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta vår rekryterare Annelie Jarlsheim.

Ansök idag!

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 19 september 2021, men ansökningar utvärderas löpande. Vi ser fram emot din ansökan!


Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättn

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.