Specialistläkare till Bild och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus

Specialistläkare till Bild och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25084235
Yrke: Specialistläkare
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-01-09
Publiceringsdatum: 2021-09-07

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistläkarePresentation:


Röntgen Sunderby sjukhus är en del i länskliniken Bild och funktionsmedicin. Vi gör cirka 75 000 undersökningar perår. Vi utför MR, datortomografi, ultraljud, konventionella röntgenundersökningar, interventioner och perifer angiografi. Vid kliniken finns även nuklearmedicin och klinisk mammografi samt odontologisk radiologi. Vi söker dig som vill ingå i ett trivsamt arbetslag och delta i utvecklingen av verksamheten.
Inom länskliniken arbetar vi med länsövergripande granskning, det vi kallar intern granskning, men vi nyttjar även extern granskning vid behov. Vi arbetar i SECTRA RIS och PACS samt med direktdigital diktering. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att ge patienterna en säker vård och våra medarbetare en utvecklande och trivsam arbetsplats.
Läs mer om oss på http://www.norrbotten.se/

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som radiolog. I arbetsuppgifterna ingår handledning av ST- läkare. Du deltar i det dagliga radiologiska arbetet och håller ronder och konferenser samt deltar i internutbildning inom radiologi. Du ingår också i jourverksamheten.

Din bakgrund
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med fullgjord specialisttjänstgöring inom radiologi. Duhar också ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du har stort engagemang, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är intresserad av utvecklings och förändringsarbete.

Ansökan
Till ansökan bifogas:
Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
Specialistbevis från Socialstyrelsen
Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten

Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan.
Anställningsfakta
Vi söker en specialistläkare med möjlighet till tillsvidareanställning. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansökan!