Business Controller

Business Controller

Yrke: Business controller
Arbetsgivare: Kaunis Iron AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-30
Publiceringsdatum: 2021-09-07Presentation:


Som Business Controller på Kaunis Iron kommer du arbeta nära verksamhetens chefer och stötta dom i arbetet med budget, lönsamhet, analys, uppföljning och investeringar. Du arbetar med hela förädlingskedjan från gruvbrytning till hamn. Du får en djup inblick i ett företags verksamhet och blir en viktig funktion i att bygga en effektiv organisation ur ett ekonomiskt perspektiv. Personen ska vara på plats ute i verksamheten en till två dagar i veckan och där jobba nära de operativa cheferna för att ständigt förbättra verksamheten.

Inom gruvdrift är det viktigt att ha koll på de viktiga nyckeltalen, några av dessa är:

 • Kostnad per ton relativt hela verksamheten
 • Kostnaden per bergtonnage i gruvan
 • Produktiviteten i gruvan, gråberg och malm
 • Produktion och tillgänglighet anrikningsverket
 • Antal omlopp och lastvikt på lastbilarna
 • Leveranssäkerhet på tågen

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Kostnadskontroll
 • Investeringsberedningar
 • Ansvar över budget, rapportering och analys till cheferna i verksamheten.
 • Driva ekonomiska processer och redovisa resultat.
 • Redovisning och uppföljning av investeringsprojekt.
 • Lönsamhetsoptimeringar.

Utbildning och kvalifikationer:

 • Civilekonom eller motsvarande
 • God erfarenhet av tidigare roller inom Business Control är mycket meriterande
 • Gärna en bakgrund inom industri (tillverkning/process)
 • Van användare av Microsoft Office program
 • Svenska/Engelska

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen:

Som person bör du ha hög integritet, vara resultatinriktad, ha god analytisk förmåga och vara kommunikativ både i tal och skrift. Personen kommer jobba nära CFO men mycket självständigt. Det är viktigt med ett nära samarbete med cheferna i verksamheten varför din förmåga till samarbete är viktig.