Vaktmästare i Norrfjärdens församling

Yrke: Kyrkvaktmästare
Arbetsgivare: PASTORSEXP KYRKSAL KYRKA KYRKOGÅRD
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-28
Publiceringsdatum: 2021-09-08Presentation:


Norrfjärdens församling söker en vaktmästare, 100%.

OM FÖRSAMLINGEN

Norrfjärdens församling är en del av Svenska kyrkan och är belägen i Piteå kommuns norra del. Vi är en liten arbetsplats med drygt ett dussin anställda. I församlingsverksamheten arbetar präster, diakon, musiker och pedagoger. Dessutom finns administrativ personal och värdinnor inom lokalvård och servering. Som vaktmästare är du primärt anställd för begravningsverksamhetens behov. Arbetsområdet är kringgärdat av begravningslagstiftning. Svenska kyrkan utför uppgiften på statens uppdrag och verksamheten finansieras av den obligatoriska begravningsavgiften.

OM TJÄNSTEN

Din huvudsakliga arbetsplats är i tätorten Norrfjärden där vi har kyrka, begravningsplats, byggnader för församlingsverksamhet, kontor och vaktmästeri. I Rosvik är kyrka och verksamhetslokal "allt i ett". Är du redan boende i församlingen är det positivt. Kan och vill du flytta hit så välkomnar vi dig till oss.

Norrfjärdens församling söker dig som delar kyrkans värdegrund om alla människors lika värde. Eftersom du som anställd uppfattas som en ambassadör för kyrkan är det viktigt att du i ord och handling bemöter både arbetskamrater och församlingsbor med värme och respekt. På kyrkogården och i samband med begravning kommer du att möta människor i sorg. Det kan vara en svår uppgift men det är oerhört viktigt att den utförs.

I församlingen behöver vi tre personer på helårsbasis inom begravningsverksamhet och vaktmästeri. Alla behöver vara beredda på att jobba både ute och inne.

Utomhussysslorna handlar om skottning, grävning, plantering och skötsel av grönytor. Att vi har en vacker, välskött och säker utomhusmiljö är viktigt för det intryck som boende och besökare har av församlingen. Under sommarsäsong tar vi in säsongsanställda och kommunala feriearbetare. Att kunna introducera, arbetsleda och motivera ungdomar är ytterligare en förväntan på dig.

Inomhussysslorna inbegriper fastighetsskötsel, maskinunderhåll och viss lokalvård. Det har varit och kommer fortsatt att vara en period då vi jobbar med att komma i kapp på fastighetsområdet. Vaktmästeriet ansvarar för att i god tid göra underlag till anbudsförfarande, kontraktera hantverkare samt tillse att det flyter under arbetets gång.

Har du erfarenhet av projektledning eller arbetsledning är det meriterande. Även specialistkompetens inom ex fastighetsskötsel, reparation av motorfordon, el eller VVS är intressant, men det viktigaste är att rutiner för tillsyn och underhåll följs.

Speciellt för denna vaktmästartjänst är att du behöver administrativ kompetens. Motsvarande en dag i veckan så jobbar du med system för kyrkogård, begravningsärenden samt tar telefonsamtal och är tillgänglig för fysiska möten med församlingsbor på församlingsexpeditionen . Under semestertid så är denna del av tjänsten ännu större – ca 50%. Då vi tar höjd för att erbjuda servicetjänster med gravskötsel från sommaren 2022 vill vi att du arbetar med det samt LabOra kyrkogård som är vårt gravsystem, kyrkstugeadministration och förteckning över kulturhistoriska föremål i programmet Sacer.

Att jobba i församling innebär att du behöver vara beredd att jobba kväll vid behov och var tredje helg vid gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop och vigsel) i våra kyrkor.

VI SÖKER DIG SOM:

  • Har passande utbildning eller erfarenhet för arbetsuppgifterna.
  • Är arbetsvillig och serviceinriktad.
  • Är en utpräglad teamspelare i relation till andra anställda och engagerade församlingsbor.
  • Kan arbetsleda säsongsanställda och leda projekt.
  • Har lätt för att skapa och underhålla goda relationer
  • Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
  • Har datavana och administrativa färdigheter.
  • Har körkort B.

Anställningen är tillsvidare 100% med månadslön från 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Norrfjärdens församling vill vara en hållbar arbetsplats såväl ekonomiskt, personellt och miljömässigt. Det innebär att vill vara generösa att hitta anpassade lösningar för att du och din eventuella familj ska kunna hålla ihop. Av dig förväntar vi att du är lojal med din arbetsgivare, är villig att bidra till helheten och utvecklas med övriga anställda och församlingen. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar fri prövningsrätt.

ANSÖKAN

Välkommen att skicka in din ansökan med följande bilagor:

CV, personligt brev och intyg på utbildningar/ kurser/ kompetens samt två referenspersoner senast 28 september till:

Norrfjärdens församling

Helgenäsgatan 19

945 31 Norrfjärden

eller via mail:

norrfjarden.jobbansokan@svenskakyrkan.se.

Ofullständig ansökan kommer inte att beaktas.