VA-Strateg

VA-Strateg

Yrke: Väg- och vattenbyggnadsingenjör
Arbetsgivare: Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-22
Publiceringsdatum: 2021-09-08

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Väg- och vattenbyggnadsingenjörPresentation:


Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av ca 150 medarbetare med ett stort antal kompetenser. Vi är professionella genom att vi agerar och visar våra medborgare och kunder respekt, ärlighet, och tydlighet. Vi är medskapande, står för likabehandling och visar ett gott bemötande.
VA avdelningen är indelad i fyraenheter, enheten för VA drift/biogas, enheten för utveckling och stöd där denna tjänst finns, enheten för avfall/Kundtjänst och enheten för Savo/ÅVM.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

ARBETSUPPGIFTER
Boden och dess närområde står inför en mycket spännande, närmast explosiv, samhällsutveckling mestadels pådrivet av planerade industrietableringar och alla dess följdeffekter för bostadsbyggande och industrier. Detta påverkar i högsta grad VA-verksamheten och behovet av strategiska vägval och VA-investeringar.
Din roll som VA-strateg är att resursförstärka och tydliggöra långsiktig planering och arbeta proaktivt istället för reaktivt. Rollen är sammansatt och arbetsuppgifterna kan vara många och variera något över tid beroende på aktuella behov.

Arbetsuppgifter kommer tex att vara:

• Ansvara för att upprätta, förvalta och utveckla den övergripande VA-planeringen
• Vara projektledare för strategiska projekt
• Vara en av avdelningens representant i det strategiska översikts -och detaljplanearbetet
• Samverka i tidiga skeden vid komplexa idéer, projekt (detaljplaner, exploateringar, omvandlingsområden mm)
• Stöda/samarbeta med kommunens va-ingenjörer gällande aktuella utredningar/förstudier
• Tillsammans med avdelningschefen arbeta för öka nätverkandet och samverkan
• Vara beställare av, och genomföra, egna utredningar
• följa upp trender, bevaka VA-frågor i forskningsresultat, teknikutveckling och massmedia samt bevaka lagar och myndighetskrav


KVALIFIKATIONER
Flerårig branscherfarenhet med liknade arbetsuppgifter som du lämpligen har fått via arbete hos bransch konsult eller hos kommun.

Universitetsutbildning inom va/väg o vatten eller annan utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.