Förstelärare till Sjöparksskolan

Förstelärare till Sjöparksskolan

Yrke: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Arbetsgivare: Gällivare Kommun
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-01
Publiceringsdatum: 2021-09-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Lärare i grundskolan, årskurs 7-9Presentation:


Beskrivning av uppdraget
Som förstelärare i Gällivare kommun är Ditt uppdrag att verka som en positiv, pedagogisk förebild genom att utveckla det kollegiala lärandet på Din enhet men också i hela Gällivare kommun. 
Som förstelärare på Sjöparksskolan har Du redan Din pedagogtjänst på skolan och vakanta pedagogtjänster utannonseras separat.
Utöver Ditt arbete som pedagog på skolan har Du uppdraget som arbetslagsledare och ingår tillsammans med ytterligare tre förstelärare och rektorer i en processgrupp med syftet att utveckla och höja skolans kvalitet inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I arbetet som förstelärare arbetar Du tillsamman med övriga förstelärare med att stötta alla personalgrupper i arbetet med att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för att nå högre måluppfyllelse på den egna enheten. Detta genom att främja utveckling med fokus på:
•    Insatser i syfte att öka måluppfyllelsen utifrån enhetens samt huvudmannens kvalitetsavstämning.
•    Ökad likvärdighet mellan skolor. 

Arbetsuppgifter
I huvudsak arbetar du som förstelärare på uppdrag av rektor med ansvar för: 
•    Undervisning och andra uppgifter som hör till undervisning. 
•    Allmändidaktisk utveckling. 
•    Systematiskt kvalitetsarbete.
•    Handleda andra lärare.
•    Ingå i skolans ledningsgrupp, processgrupp
•    Leda processer som syftar till skolans ökade måluppfyllelse.

Att vara förstelärare i Gällivare kommun innebär även att du på uppdrag av förvaltningen ansvarar för:
•    utveckling genom kollegialt lärande på kommun-/förvaltningsövergripande nivå. 

Kvalifikationer
Du skall ha lärarlegitimation, fyra års vitsordad tjänstgöring som lärare, god förmåga att förbättra resultat, starkt intresse för att utveckla undervisningen och vara särskilt kvalificerad för undervisningen/uppgifter som hör till denna. För att lyckas med uppdraget som förstelärare förväntar vi oss att Du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, personal och föräldrar. Du har en särskilt god förmåga att hålla fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och Du har ett tydligt fokus på resultat samt förmåga att se den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. 

Varaktighet
Som förstelärare kommer du att erbjudas en tidsbegränsad anställning på tre år med möjlighet till förlängning. Dialog mellan arbetsgivare och försteläraren samt samråd med de fackliga organisationerna ska ske senast tre månader innan avtalet upphör. 

Lön: 
Den tidsbegränsade anställningen (allmän visstidsanställning) som förstelärare lönesätts med lärarens ordinarie lön plus 5000 kr i månaden. Uppdraget ska rymmas inom ordinarie arbetstid och ska finnas med i arbetstidschemat.

Tillträde
Oktober 2021

Fackliga företrädare
Lärarförbundet: 0970- 818000
Lärarnas riksförbund: 0970-818000 

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021 – 10 - 01
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.