Forskare i strömningslära inom området vattenkraft

Forskare i strömningslära inom området vattenkraft

Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-03
Publiceringsdatum: 2021-09-10

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.Avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik inom Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning och undervisning inom vattenkraft.  Vattenkraft är den största källan till förnybar energi i världen och står för ca 17% av elproduktionen i världen. Vattenkraft står inför nya tekniska utmaningar med ökat införande av intermittenta förnybara energikällor, renovering av åldrande maskiner, anpassning till klimatförändringar och nya regler.

Avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik erbjuder nu en anställning som postdoktor i ämnet strömningslära med tillämpning inom hydrauliska turbiner.

Ämensbeskrivning
Strömningslära omfattar strömning i porösa material, flerfasströmning och reologi kopplat till industriella tillverkningsmetoder, strömningsoptimering och strömningsdesign för energitekniska tillämpningar samt magnetohydrodynamik.

Ämnet har via John Field laboratoriet tillgång till excellenta mätutrustningar samt stora resurser för strömningsberäkningar.

Arbetsuppgifter
Målet med projektet är att utveckla en metodik för att bestämma de torsionellt, radiellt och axiellt adderade parametrarna (massa, dämpning, styvhet) i vattenturbiner.  Metodiken ska utvecklas med hjälp av numeriska metoder.

Du kan komma att delta i handledning av ex-jobbare och doktorander. I tjänsten kan också en del undervisning och ämnesadministration ingå, som ansvar för utrustning eller arbete med datakluster. Anställningen är 1 år.

Kvalifikationer
Du har avlagt doktorsexamen i strömningsmekanik inom området för experimentell/numerisk strömningsmekanik. Kunskap i numeriska strömningsberäkningar, fluid strukturinteraktion och prototyptestning är en fördel. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Vår forskningsgrupp utgörs till största delen av män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till ett år. Placeringsort: Luleå.

För ytterligare information om projektet är du välkommen att kontakta professor Michel Cervantes, 0920-49 30 14, Michel.Cervantes@ltu.se

För frågor om avdelningen för Strömningslära och Experimentell Mekanik kontaktas professor Staffan Lundström, 0920-49 23 92, Staffan.lundstrom@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3062-2021
Sista ansökningsdatum: 3 oktober