Projektledare EU-Life projekt vattendragsrestaurering

Projektledare EU-Life projekt vattendragsrestaurering

Yrke: Limnolog
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-04
Publiceringsdatum: 2021-09-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: LimnologPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Tjänsten är placerade på Länsstyrelsens Miljöanalysenhet.

Miljöanalysenhetens viktigaste uppdrag är att beskriva miljötillståndet i Norrbotten. Som stöd för detta bedriver enheten långsiktig regional miljöövervakning, bedömer vattens ekologiska och kemiska status samt samordnar arbetet med de regionala miljömålen. Enheten bistår med underlag som underlättar vattenförvaltningen samt medverkar med sin expertkunskap i miljöprövningar.

Miljöanalysenheten driver även ett antal projekt med fokus på åtgärder i vatten, ofta i samarbete med både regionala aktörer och andra länder, samt verkar i internationella samarbetsforum inom Nordkalotten och Barents. Idag drivs redan beviljade projekt på enheten, allt från enstaka åtgärder till stora multinationella projekt på 37 år där EU medfinansierar.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker en medarbetare med erfarenhet av att driva EU-projekt. Här får du möjlighet att jobba i ett större EU-projekt inriktat mot att bevara och förbättra levnadsvillkoren för flodpärlmussla. Arbetet består i att projektleda EU-projektet Revives under 6 år framöver. Projektet involverar en mängd biotopförbättrande åtgärder som bedrivs genom entreprenad. Som projektledare är du spindel i nätet som samordnar åtgärderna och håller ihop projektet. Arbetsuppgifterna kan variera över åren och årstiderna beroende på projektets fas. Det kan vara allt från att sköta upphandlingar, hålla föredrag, förhandla med sakägare eller entreprenörer, skriva rapporter och medverka vid anställningar.

Projektledaren ansvarar för projektet där det ingår en rad olika roller för att lösa projektets alla uppgifter. Rollerna kommer att utgöras av länsstyrelsens medarbetare, säsongsanställda, konsulter eller entreprenörer. Ditt ansvar är att leverera projektets mål inom ramen för projektets budget och tidsplan.

Till stöd finns ett erfaret team med projektmedarbetare som i många år medverkat i liknande projekt. Dessutom ingår projektorganisationen i en enhet på länsstyrelsen med bred erfarenhet av miljöfrågor och med spetskompetens inom vatten.

Vi söker en medarbetare som ska arbeta med olika förekommande uppgifter som att:
• Projektleda EU-projekt
• Fungera som länsstyrelsens kontakt för projektet och
representera vid externa och interna informations-
tillfällen
• Ansvara för upphandlingar
• Ansvara för uppföljningar
• Tillsammans med projektekonom ansvara för att
projektet följer budget
• Utreda personella behov och medverka vid
anställningar inom projektet

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• har relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning
gärna med limnisk inriktning
• har erfarenhet av projektledning av EU-projekt
• har god kommunikativ förmåga och har lätt för
samarbete
• är van att arbeta självständigt och att ta egna initiativ
och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet
• erfarenhet av upphandling
• har erfarenhet av arbete med Geografiska
informationssystem (GIS)
• skriver och talar engelska
• har körkort för personbil

Det är ytterligare en fördel om du har:
• erfarenhet av arbete med flodpärlmussla
• erfarenhet av åtgärdsarbete i vattendrag
• erfarenhet av att skriva söka tillstånd för
miljörelaterade åtgärder
• erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller
kommun

Vi söker dig som är erfaren projektledare med fokus på vattenrelaterade projekt. Som person är du engagerad, noggrann och tar initiativ. Du har lätt för att formulera dig i tal och skrift, även på engelska. Det är viktigt att du är anpassningsbar och själv kan driva och fördela arbete. Arbetet innebär en hel del kontakter inom och utanför organisationen och det är därför viktigt att du är lyhörd och har en förmåga att möta människor. Arbetet innehåller många stimulerande uppgifter och en stor variation. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.