Ekonomicontroller till Socialtjänsten

Ekonomicontroller till Socialtjänsten

Yrke: Förvaltningsekonom
Arbetsgivare: Piteå Kommun
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-03
Publiceringsdatum: 2021-09-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: FörvaltningsekonomPresentation:


Socialtjänsten i Piteå är redo att möta framtiden. Från och med 1 januari 2020 har förvaltningen en ny, plattare organisation. Grundtanken är att det ska finnas en ingång till socialtjänsten, oavsett ärende. Socialtjänsten är Piteå kommuns största förvaltning med cirka 1700 medarbetare. Med brukaren i centrum samordnas de insatser som behövs från sju avdelningar. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får vara med och utveckla socialtjänsten tillsammans med fantastiska kollegor.

Stabs och ledningsstödet ingår i socialförvaltningens stab och ledning och utgör en viktig stödjande funktion för hela socialtjänstens verksamhet. Staben tillhandahåller stöd i frågor som rör utveckling, bemanning, ekonomi, och IT-frågor till samtliga verksamheter inom Socialtjänsten. Socialtjänsten är den största förvaltningen inom Piteå kommun och har ca 1800 anställda. Förvaltningens nettobudget är ca 900 mkr

En av våra medarbetare i ekonomiteamet kommer att gå vidare till annan verksamhet inom kommunen och vi söker nu dennes efterträdare.

Arbetsuppgifter

Som en av två ekonomicontrollers arbetar du självständigt tillsammans med förvaltningens ekonomiteam och har samordningsansvar för ekonomistödet inom förvaltningen. Det innebär att planera och upprätta aktivitets- och tidplaner för ekonomistödet, särskilt beträffande budget, bokslut och årsredovisning. Tillsammans med teamet ansvarar du för att sammanställa och analysera prognoser, månadsuppföljningar och tertialbokslut. Utifrån dessa underlag ska du beskriva och kommentera förvaltningens ekonomiska utfall. En viktig del är att presentera utfall och prognoser för förvaltningschef och socialnämnd. Dessutom ingår självklart att utveckla rutiner och verktyg för de olika ekonomiprocesserna och att bistå i utrednings- och utvecklingsfrågor inom förvaltningen samt ge råd och stöd till förvaltningsledning. Ekonomicontrollern ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Rollen är stödjande i samtliga ekonomiska frågor med ett nära samarbete med chefer och budgetansvariga.

Vi tror att Du


• har en akademisk utbildning inom ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet
• har erfarenhet från yrket som chefsekonom, controller eller liknande tjänster inom offentlig eller privat verksamhet
• har erfarenhet av att leda utveckling – och förändringsarbete
• är trygg i din yrkesroll och är van att det ställs höga krav på dig
• har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt där helheten är viktig
• har erfarenhet av arbete i större organisationer
• vågar lita på din intuition, bryta mönster och tänka nytt
• har ett intresse för att arbeta i dialog med verksamhet och politik i ekonomiska frågor
• har arbetet med omvärldsanalys samt att du på ett analytiskt och pedagogiskt sätt kan förmedla dessa kunskaper, såväl skriftligt som muntligt.

Vi erbjuder dig

Ett ansvarsfullt och viktigt arbete inom socialtjänsten där vi ständigt arbetar för att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Förvaltningen präglas av ett humanistiskt synsätt i kontakten med såväl medborgare som arbetskamrater. Piteå kommun har ett fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalité. Inom kommunen finns ett nätverk för ekonomer som träffas regelbundet. Vi erbjuder ett utvecklande arbete där gott samarbete, kvalitet och resultat värderas högt.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Upplysningar

Eva Börjesson Öman biträdande Socialchef 0911-69 64 47

Fredrik Sjömark, Socialchef 0911-69 62 66

Facklig företrädare

Sten Andersson Vision 070-588 06 37

Åsa Wilen Akademikeralliansen 0911-69 68 07

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-03