Doktorand i processmetallurgi

Doktorand i processmetallurgi

Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-06
Publiceringsdatum: 2021-09-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.Vi söker en doktorand i processmetallurgi som tillsammans med seniora forskare kommer att doktorera inom området " Återvinning av uttjänta litiumjonbatterier". Doktoranden kommer att delta i pågående projekt som är relevanta för återvinning av uttjänta litiumjonbatterier. Dessa projekt sker samverkan mellan Luleå tekniska universitet, forskare vid andra nationella och internationella forskningsinstitut och universitet samt industripartners.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap för att effektivt återvinna värdefulla metaller från förbrukade litiumjonbatterier på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Efter att litiumjonbatterier förbrukats samlas de in, deaktiveras, sönderdelas och generar flera materialströmmar som plast, koppar, aluminium och elektrodpulver (svart massa). Plasten används i energiproduktion medan metallerna skall återvinnas. Svart massa består ofta av Li-metalloxider, grafit, Al, Cu och kvarvarande organiska material. Återvinning av sådan svart massa är resurskrävande och utmanande.  För att förkorta och förbättra de olika nedströmsprocesserna måste ett initialt värmebehandlingssteg införas. Att utveckla en sådan innovativ värmebehandling är kärnan i denna doktorandstudie.

Projektet kommer att baseras på experimentellt arbete i labbskala, karakterisering av material, teoretiska beräkningar med hjälp av termodynamiska modelleringsverktyg och kartläggning av material och metoder via litteratur och kommunikation med erfarna ingenjörer och forskare vid industri- och forskningsorganisationer.

Arbetsuppgifter
Som doktorand förväntas du utföra både experimentellt och teoretiskt arbete under dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Majoriteten av din arbetstid ägnas åt dina egna forskningsstudier.

Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang, vilket ger ett utmärkt tillfälle att delta i utmanande utvecklingsprojekt. Dessutom kan du få möjlighet att prova lärarrollen. Forskningen kan omfatta experimentellt arbete i form av lakningsstudier och högtemperaturtester i laboratorieskala, termodynamiska beräkningar samt karakterisering av material med hjälp av olika analysutrustningar inklusive XRD, SEM, LOM, etc. Deltagande i utredningar hos industripartners kan också komma att inkluderas.

Forskarstudierna täcker 4 år på 100%. Arbetet utförs huvudsakligen vid Luleå tekniska universitet i Luleå, men experiment / undersökningar med industriella partners kan också inkluderas.

Kompetens och erfarenhet
Sökande ska ha civilingenjörsexamen i Industriell miljö- och process teknik med inriktning uthållig mineral och metallutvinning), Kemiteknik, Materialteknik, Kemi eller motsvarande. Kunskap om metallurgiska och mineraltekniska processer, erfarenhet av experimentella högtemperaturstudier men också av arbete med syror/baser, karaktärisering av material samt kunskap i termodynamisk modellering är en fördel. Då projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med industriparter, där hänsyn måste tas till praktiska förutsättningar, är förmåga till samarbete i en större grupp en viktig egenskap. Sökande ska ha god kunskap i att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänsgöring kan tillkomma upp till 20% av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Biträdande professor Hesham Ahmed, +46 920-491309, hesham.ahmed@ltu.se, Avd. Mineralteknik och metallurgi, Luleå tekniska universitet.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3142-2021
Sista ansökningsdag: 6 oktober 2021