Vikarierande Enhetschef till Socialförvaltningen

Vikarierande Enhetschef till Socialförvaltningen

Yrke: Enhetschef inom social omsorg
Arbetsgivare: Gällivare Kommun
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-09-29
Publiceringsdatum: 2021-09-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Enhetschef inom social omsorg/Föreståndare inom social omsorgPresentation:


Verksamhetsbeskrivning
Socialförvaltningen består av vård- och omsorgsboende, avdelningen för funktionshinder, avdelning för hemvård och Biståndsenheten.  
Socialförvaltningen har fyra enhetschefer (två inom Avdelning för Hemvård och två inom Avdelning för Vård- och omsorg) som kommer läsa en utbildning, 25 % vardera, under minst ett år. Under denna tid söker vi en enhetschef som kan avlasta dessa fyra chefer med vissa arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter
Som vikarierande enhetschef kommer du ha ett uppdrag inom fyra olika verksamheter, vård- och omsorgsboende, korttidsenhet, hälsa- och sjukvård (sjuksköterskor/rehabpersonal) samt hemtjänst. Ditt främsta uppdrag kommer att vara avlastning med arbetsuppgifter kring verkställighet, bostadsmöten, bemanningsplanering/avrop samt med den dagliga planeringen i samverkan med arbetsledaren. Du kan också behöva vara ett bollplank för verksamheten när ordinarie chef inte är på plats/ ta emot frågor från verksamheten.
Ordinarie chef kommer ha ansvaret för verksamhet, personal och arbetsmiljö men du ska finnas där som ett stöd när ordinarie chef inte är på plats pga studier.
Som stöd för ditt uppdrag har du administrativt stöd som finns centralt inom socialförvaltningen samt stöd från kommunövergripande funktioner t.ex. personal- och ekonomi. 

Kvalifikationer
Du har för uppdraget lämplig högskole-/universitetsutbildning samt att det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning. Eftersom uppdraget sträcker sig över flera verksamheter krävs det förmåga att strukturera och prioritera. Vi vill att du ser möjligheter, är öppen för nytänkande och är stresstålig. Du ska ha förmåga att samverka, både externt och internt. 
Socialförvaltningen har under 2020 genomgått en omorganisation och avvecklat enheten verksamhetsnära ledningsstöd och istället kommer varje avdelning ha 3–4 arbetsledare kopplade till sig som kommer arbeta i nära samarbete med enhetscheferna vad gäller personalplanering och bemanning.
Som chef är det viktigt att du delar våra värdegrunder och värdesätter Mångfald-Effektivitet-Nytänkande och Attraktivitet. 
Eftersom vi är en Förvaltningskommun för minoritetsspråk ser vi det som positivt om du behärskar något av minoritetsspråken. 
Du innehar körkort B.

Arbetstid/Varaktighet
Heltid. Vikariat i 1 år med möjlighet till förlängning. 

Tillträde
Enligt överenskommelse, snarast. 

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning. Lämna gärna löneanspråk i ansökan.

Fackliga företrädare
Vision tfn 0970-818000 vx.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2021-09-29
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.