Infrastruktursamordnare Trafikenheten

Infrastruktursamordnare Trafikenheten [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Civilingenjör, trafik
Arbetsgivare: Bodens kommun, Tekniska avdelningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-10
Publiceringsdatum: 2021-09-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, trafikPresentation:


Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som Infrastruktursamordnare för trafikenheten är du drivande i utvecklingen av kommunens trafikmiljö och i arbetet med att skapa förutsättningar för hållbar mobilitet, ett omväxlande och utmanande arbete som berör flera delar av samhällsbyggnadsprocessen. Du kommer ansvara för att leda och fördela arbetet för sju medarbetare bestående av transportrådgivare, trafikingenjörer, parkeringsvakt, skolskjutshandläggare och färdtjänsthandläggare.

Du kommer tillsammans med dina medarbetare arbeta med hela trafiksystemet, inklusive gång-, cykel- och övrig fordonstrafik samt med ett hållbart resande, färdtjänst, skolskjuts och kollektivtrafik.

Du utvecklar verksamheten på bästa sätt i en operativ roll. Som infrastruktursamordnare är du direkt underställd avdelningschef på Tekniska avdelningen/ Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du är ansvarig för enhetens arbetsmiljö, resultat och verksamhet.

Du kommer att ha ett nära samarbete med andra funktioner inom förvaltningen samt samverka internt och externt. Infrastruktursamordnarens vardag handlar mycket om det goda mötet, kommunikation och dialog med medarbetare, medborgare, politiker samt interna och externa nätverk och samarbetspartners.

Att leda personal, verka för god arbetsmiljö och utveckla organisationen ses som en naturlig del i tjänsten. I din roll ingår även att analysera, och följa upp verksamheten, bidra till att utveckla och effektivisera både arbetsprocesser och personal samt att bereda politiska ärenden.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen/högskoleingenjör med inriktning mot väg och trafik eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren värderar som relevant och tillräckligt för uppdraget.

Du har dokumenterad erfarenhet av att leda personal i likvärdig roll och erfarenhet av framtagande av arbetsprocesser. Ledarrollen kräver att du är tydlig, lyhörd och att du kan hantera konfliktfyllda situationer. Du arbetar med ett tydligt målfokus och med stor medvetenhet om vad som fungerar i praktiken samt med ett genuint intresse för trafik- och stadsbyggnadsfrågor. Du har personlig mognad och känner dig trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du har datorvana och god kunskap i Officepaketet. Kunskaper i ArcGis och Geosecma är meriterande. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Du har B-körkort.

Meriterande:
• Erfarenhet av hur en politiskt styrd organisation fungerar
• Erfarenhet av att arbeta i en offentlig sektor
• Erfarenhet av trafik- och infrastrukturplanering i offentlig eller privat sektor
• Kunskap av den kommunala samhällsbyggnadsprocessen
• Kunskaper inom kollektivtrafikområdet

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.