Avdelningschef/ Medicinsk verksamhetschef till Försvarshälsan Arvidsjaur

Avdelningschef/ Medicinsk verksamhetschef till Försvarshälsan Arvidsjaur [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25131754
Yrke: Avdelningschef, statlig
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Arvidsjaur, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-19
Publiceringsdatum: 2021-09-21

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Avdelningschef, statligPresentation:


Försvarshälsan stödjer försvarsmaktens fortsatta uppbyggnad med försvarsmedicinsk förmåga och arbetar ständigt med utveckling av mål och metoder för att vara ett tydligt, förtroendefullt och efterfrågat stöd till verksamheten på organisations-, grupp och individnivå, samt en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

Försvarshälsan bedriver företagshälsovård med ett utvecklat teamarbete byggt på prevention. Teamet består av samtliga försvarshälsans delar med dess olika yrkeskategorier. Försvarshälsan svarar även för hälso- och sjukvård samt daglig sjukvård för värnpliktiga under grundläggande utbildning. Försvarshälsan finns med egen personal i Boden och Arvidsjaur och stödjer även försvarsmaktens verksamhet i Härnösand, Kiruna och Östersund.

Försvarshälsan i Arvidsjaur har 7 anställda. Kompetenserna är sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut och medicinsk sekreterare. Det är en liten enhet med stor bredd och lägger stor vikt vid flexibilitet.

Försvarshälsan erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete som avdelningschef i en organisation med ett framåtskridande arbetssätt och en positiv atmosfär.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Som avdelningschef och medicinsk verksamhetschef vid Försvarshälsan ansvarar du för att leda, samordna, utveckla och följa upp verksamheten vid enheten.
• Du har det samlade ledningsansvaret för processerna inom det försvarsmedicinska området och ansvarar för detta direkt under försvarsmaktens vårdgivare och chef Försvarshälsan Bodens Garnison.
• Du ansvarar för att lagar, rutiner och övriga författningar inom hälso- och sjukvårdsområdet är kända och efterföljs.
• Du arbetar nära våra medarbetare vid Försvarshälsan och driver ett ständigt pågående förbättrings -och utvecklingsarbete i samverkan med våra uppdragsgivare och kunder.
• Du har ekonomiskt och arbetsmiljömässigt ansvar och följer regelbundet upp genomförd verksamhet vid enheten.
• Du planerar och leder enhetens olika mötesforum.
• Du genomför regelbundna medarbetarsamtal och deltar vid årliga lönerevisioner.
• Du har personalansvar och verkar aktivt för att alla medarbetare skall känna ett personligt medarbetarskap och förståelse för enhetens arbetsuppgifter. samt tillser att medarbetarna kompetensutvecklas enligt kommunicerade planer.

 Kvalifikationer


• Högskoleexamen på minst 120 p med inriktning inom hälso- och sjukvård, eller det som arbetsgivaren bedömer lämpligt för tjänsten.
• Erfarenhet som chef inom relevant område
• Minst 5 års yrkeserfarenhet inom relevant område
• Körkort lägst B

Meriterande kvalifikationer


• Erfarenhet av arbete som chef och av att driva utvecklingsarbete och projekt. 
• Erfarenhet av företagshälsovård och kunskap i hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöfrågor och organisationsutveckling
• Erfarenhet från systematiskt kvalitetsarbete.
• Språkkunskaper utöver engelska.
• Genomförd värnplikt.
• Erfarenhet av internationell tjänst.
• God datorvana

Personliga egenskaper
Vi kommer vid rekryteringen att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och förmåga att se dig själv som en viktig och drivande del vid enheten. Detta genom att ta ett tydligt ansvar för enhetens fortsatta utveckling och kvalitetsarbete. Du har en god kommunikativ förmåga och lätt att uttrycka dig i tal och skrift eftersom Försvarshälsan har många samverkanspartners vid Förbanden och inom Försvarsmedicin.

 Övrigt


• Det kommer att finnas goda möjligheter för dig till kompetensutveckling inom försvarsmedicinska områden.
• Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning i 6 månader.
• Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Avdelningschef Lillemor Lundberg, Försvarshälsan Arvidsjaur 073-0840893
Läkare/medicinsk verksamhetschef, Försvarshälsan Arvidsjaur 070-6578535
Tf C FHBG/Verksamhetschef Kristina Larsson, Försvarshälsan Bodens Garnison 070-5859297

 Fackliga representanter nås via FM växel 0921-34 80 00:
Officersförbundet, Per Davidsson
Försvarsförbundet, Per Eriksson   
SEKO-F, Ann-Charlotte Aittamaa

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-10-19. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarshälsan bedriver företagshälsovård och är aktiva i Försvarsmaktens hälsofrämjande arbete. Vi bedriver också arbetsrelaterad hälso- och sjukvård för rekryter och anställda, upprätthåller sjukvårdsberedskap vid militära övningar samt är en integrerad del i förbandets samlade insatser.
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.