Specialpedagog/Speciallärare F-6

Specialpedagog/Speciallärare F-6 [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Specialpedagog
Arbetsgivare: Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning
Arbetets ort: Pajala, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-17
Publiceringsdatum: 2021-09-22Presentation:


Pajala är platsen där du kan kombinera en enkel och avskalad, trygg och äventyrlig livsstil med ett intressant och utvecklande arbete. Här finns en stark drivkraft bland människorna där alla har en viktig roll och en möjlighet att påverka. Pajala kommun befinner sig i en expansiv fas med många möjligheter och att bo och jobba här bjuder in till variation och kontraster med en nära natur i ständig förändring och ett rikt kulturliv att både ta del av eller vara en del i.

Var med och forma framtidens landsbygd i norr, välkommen till Pajala och Tornedalen!

För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du delar Pajala kommuns värderingar. Dessa kan sammanfattas i tre punkter:
- jag finns till för Pajalas medborgare
- jag är professionell
- jag möter alla människor med öppenhet och respekt

Sektor Barn och utbildning söker nu en specialpedagog /speciallärare till Pajala kommuns Centrala elevhälsa med huvudsaklig placering vid Smedskolan F-3 och Sattajärvi skola F-6. Du ingår tillsammans med skolsköterskor, kuratorer, skolpsykolog, övriga specilallärare/specialpedagoger i det centrala elevhälsoteamet och är direkt underställd elevhälsochef.


ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare/specialpedagog bidrar du med den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan. Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans personal bedriver du, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet ett hälsofrämjande utvecklingsarbete bland annat genom att utveckla lärmiljön på skol-, grupp- och individnivå mot ökad tillgänglighet och delaktighet för eleverna. Du har en central roll i planering och organisering av arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och medverkar vid pedagogiska kartläggningar. Du upprättar åtgärdsprogram och ger handledning till enskilda pedagoger och andra yrkesgrupper som arbetar elevnära, samt ger stöd till enskilda elever och elevgrupper i deras lärande.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad speciallärare/ specialpedagog och legitimerad lärare för undervisning i de lägre skolåren. Utbildning kring elevers talutveckling/ logopedi är meriterande. Du har god samarbetsförmåga och ett stödjande och utvecklade förhållningssätt i kontakten med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som person är du självgående, flexibel och strukturerad med stort intresse för specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Du arbetar mål- och resultatinriktat och känner dig trygg i planering och dokumentation och har en god struktur i ditt arbete. Du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning inom området och är väl insatt i gällande styrdokument och är aktiv i arbetet med att utveckla skolornas elevhälsoarbete där skolornas olika professioner samverkar. Du har B-körkort.

ÖVRIGT
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.

Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.

Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. För mer information om oss och vår kommun besök pajala.se