Vik. specialpedagog till Nya läroverket Bergviken, Luleå

Vik. specialpedagog till Nya läroverket Bergviken, Luleå [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Specialpedagog
Arbetsgivare: Nya Läroverket
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-25
Publiceringsdatum: 2021-09-23

Kvalifikationer

Kompetens: Lärarlegitimation; SpecialpedagogexamenPresentation:


Då en av våra specialpedagoger inom kort går på en längre föräldraledighet så söker vi nu efter en vikarierande specialpedagog till Nya läroverket Bergviken. Tjänsten är på heltid men vi är öppna för alternativ om sökande föredrar att arbeta deltid. Det specialpedagogiska uppdraget är primärt riktat mot åk 4-9. Enligt plan så sträcker sig detta vikariat fram t o m 23 juni 2023

Som specialpedagog hos oss kommer du att ansvara för det specialpedagogiska uppdraget där du tillsammans med rektor och skolans övriga personal arbetar för att ge skolans elever de bästa förutsättningarna för sitt lärande. Du arbetar nära både elever och kollegor och har en central roll där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Tillsammans med skolchef, rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam (EHT). Där ansvarar ni gemensamt för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse.

Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Till kommande läsår, hösten 2021, öppnar vi portarna till vår tredje grundskola, belägen i Svartöstaden. Totalt kommer då ca 105 personer att arbeta på Nya läroverket och ca 850 elever finnas i vår verksamhet. Skolans grundare är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande.

Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp. Vi letar drivande personer med rätt inställning för sitt uppdrag. Att du tycker om barn och deras vill arbeta för deras utveckling, är en viktig egenskap. Vi arbetar i små team där du har möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med våra pedagoger och annan personal.

Som anställd på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att:

* Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.

* Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.

* Naturvetenskapen, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag.

* Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet.

I din ansökan får du gärna presentera dig själv och gärna visa exempel på tidigare anställningar och utbildningar. Innan du kan börja vikariera så måste du visa arbetsgivaren ett utdrag ur belastningsregistret, riktat för arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.