Naturskyddshandläggare – 2 tjänster

Naturskyddshandläggare – 2 tjänster [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Biolog
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturskydd
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-19
Publiceringsdatum: 2021-09-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: BiologPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Tjänsterna är placerade på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, där vi för närvarande är 20 medarbetare. På enheten hjälper vi till att skydda och bevara de allra finaste guldkornen i den norrbottniska naturen, med alltifrån skogar och berg till myrar, vattendrag, hav och hotade arter. Stort fokus ligger på att bilda nya naturreservat men vi arbetar även med åtgärdsprogram för hotade arter, uppföljning av skyddad natur samt olika uppgifter kopplade till Natura 2000-systemet.


ARBETSUPPGIFTER
De senaste åren har flera stora överenskommelser om ersättning för planerade naturreservat träffats, framför allt de statliga markägarna och skogs-bolagen. Detta innebär att det finns ett stort antal blivande naturreservat som är ersatta, men där vi ännu inte fattat beslut om reservatsbildning. Vår ambition är att göra en kraftsamling under 2022 och öka besluts takten för nya naturreservat. Vi söker därför två medarbetare som ska förstärka den arbetsgrupp som har fokus på reservatsbeslut och skötselplaner, och hjälpa till i arbetet med att skydda några av landets allra finaste skogsmiljöer för framtiden.

Beroende på kompetens och erfarenhet hos de sökande kommer den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter ske i samband med rekryterings-processen. Ansvarsområdena i dessa tjänster kan komma att ändras och andra arbetsområden tillkomma, dels för att främja din utveckling men också för att våra uppdrag förändras över tid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• en för arbetsuppgifterna relevant akademisk
utbildning, som exempelvis biolog eller
jägmästare.
• erfarenhet av likartade arbetsuppgifter och
kunskaper inom naturvårds- och
bevarandebiologi.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
samt förmåga att anpassa din kommunikation
till olika målgrupper
• körkort för bil

Det är en fördel om du har:
• har kunskap om och erfarenhet av
naturförhållandena i norra delen av Sverige.
• har erfarenhet av att arbeta med GIS
• har erfarenhet av myndighetsarbete

Som person är du driven, strukturerad och ha en god samarbetsförmåga. Vidare är du självgående och har en bra balans mellan snabbhet och kvalitet i ditt arbete samt att du effektivt löser problem och frågor av olika karaktär. Ständiga förbättringar och utvecklingsfrågor ser du som en naturlig del av ditt arbete.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.