Projektledare Vattenfall Vindkraft

Projektledare Vattenfall Vindkraft [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25156980
Yrke: Civilingenjör, energi
Arbetsgivare: Luleå
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-19
Publiceringsdatum: 2021-09-29Presentation:


Projektledare, Vattenfall Vindkraft

Vill du vara med på vår förändringsresa?

Vi på Vattenfall arbetar intensivt för att göra Sverige fossilfritt inom en generation. För att nå vårt mål behöver vi dig som är engagerad och som vill arbeta hos oss som är en av Sveriges största elproducenter. Tillsammans bidrar vi till ett bättre klimat för nästa generation! Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, nyfikenhet, kompetens och samarbete. Du kommer arbeta i gruppen som ansvarar för att utveckla Vattenfalls portfölj av landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Vi driver projekt från den första markförhandlingen, genom bl.a. miljötillståndsprocesserna, till investeringsbeslut och byggstart för vindkraftparkerna.


Rollen som projektledare

Projektledaren är ytterst ansvarig för projektets alla beståndsdelar och dess framdrift; kvalitet, tidsplan och budget. Projektledaren både leder projektmedlemmarna och arbetar operativt i projektet, samt har det övergripande ansvaret för projektet och rapporterar till sponsorn och styrgrupp. Särskilt viktigt är att projektledaren ser helheten och fokuserar på att maximera projektens lönsamhet.

Varje projektmedlem, t.ex. tillståndsspecialist, juridiskt ombud, vindanalytiker, kommunikatör, markförhandlare, elnätspecialist och koordinator, har ansvar för sina respektive områden. Ansvaret som projektledaren har handlar om att leda experterna på ett bra sätt, få teammedlemmarna att förstå helheten i projektet och skapa en självgående grupp som tar eget ansvar inom respektive expertområde. Det handlar också om att se människor och hantera saker av mer personlig karaktär som kan uppstå.

Du kommer även att ansvara för kontakten med externa intressenter, såsom markägare, myndigheter och intressenter. Rollen inkluderar även intern koordinering med olika avdelningar.

Rollen innebär också att stödja hela projektportföljen, gruppen och utveckla gruppens arbetssätt.

Som projektledare i gruppen kan man arbeta i olika faser, beroende på portföljens utveckling, men också beroende på projektledarens intresse, erfarenhet och styrkor.

Projektutvecklingen är en lång process som kräver uthållighet och projektarbetet kan pågå i många år. Vi letar kontinuerligt efter nya projektuppslag, både i form av helt nya projektuppslag och förvärv av projekt andra påbörjat utvecklingen av. De flesta av dessa år under projektutveckling är dock mellan beslutspunkterna TG1 och TG2. Under denna fas är övergripande mål att få lagakraftvunnet miljötillstånd, en möjlig elnätanslutning (med tillhörande koncession), samt att nödvändiga vindmätningarna utförs.

Sista fasen innan investeringsbeslut, mellan beslutspunkterna TG2 och TG3 är en intensiv period, då fokus blir på detaljprojektering, upphandling och att optimera projekten för att nå god lönsamhet. I upphandlingsfas kommer du arbeta nära byggprojektledare och upphandlingsansvarig, där ni gemensamt strukturerar, prioriterar och driver projektarbetet. I denna fas är projektteamet större (ca 20 personer) och många interna och externa intressenters ställer krav på projekten. Du behöver ha en kommersiell kompetens att maximera projektens lönsamhet, samt kravställa och utmana såväl interna som externa leveranser.

Projekten kan också inkludera finansierings- och partneringprocesser, samt förvärv av projekt, där du driver dessa processer tillsammans med dedikerade resurser.


Kompetens- och erfarenhetskrav

Vi söker dig som har relevant och avslutad akademiskt utbildning, exempelvis som civilingenjör.

Du har erfarenhet från rollen som projektledare och vill vidareutvecklas i rollen.

Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, samt att du har en god kommunikativ förmåga är nödvändigt.

Det är även viktigt att du har goda IT-kunskaper, där Office 365 är nyckelverktyg.


Särskilt meriterande med kunskap om och erfarenhet från;

energibranschen, särskilt vindkraft. Erfarenhet från projektutveckling av vindkraft är särskilt meriterande

förhandlingar och om du har varit delaktig i avtalsskrivningar av t.ex. arrendeavtal

tillståndsprocesser enligt miljöbalken

upphandlingsarbete, gärna på ett större internationellt bolag

finanseringsprocesser och förvärvsprocesser

planeringsverktyg som t.ex. MS Project


Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att fatta beslut, skapa och bibehålla goda samarbeten och tycka om att ha mycket kontakt med såväl extern som interna intressenter. Som person är du positiv, utåtriktad och initiativrik. Det är även viktigt att du vill och kan ta egna initiativ. Du trivs bra med att hantera många parallella frågeställningar och trivs att arbeta såväl självständigt som i team. Du skapar struktur samtidigt som du har förmågan att fokusera på kritiska detaljfrågor.


Vi erbjuder

Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid.


Placeringsort: Solna, Luleå eller Umeå

Denna roll förutsätter att du har möjlighet att resa i tjänsten, uppskattningsvis 5-8 dagar i månaden.


Frågor?

Rekryterande chef Daniel Gustafsson kan svara på frågor om tjänsten och nås på tel. 0767-707315 och daniel.gustafsson@vattenfall.com. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta vår rekryterare Anneli Jarlsheim på tel. 072-585 28 76


Ansök idag!

Vill du, tillsammans med oss, bygga vägen som tar oss framåt mot en fossilfri framtid? Som Projektledare på Vattenfall Vind kan du göra skillnad!

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 19 okt 2021, men ansökningar kommer utvärderas löpande. Vi ser fram emot din ansökan!

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.


Fackföreningsrepresentanter

Fackföreningsrepresentanter i Sverige: Leif Karlsson – SEKO, Rolf Ohlsson – Akademikernas, Christer Gustavsson – Ledarna samt Anders Bohlin – Unionen.

Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.