Klimat – och energisamordnare

Klimat – och energisamordnare [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Miljö- och klimatstrateg
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Internationalisering och tillväxt
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-15
Publiceringsdatum: 2021-09-30

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Miljö- och klimatstrategPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

På enheten för Internationalisering och tillväxt arbetar vi bland annat med frågor som rör internationellt samarbete samt klimat- och energifrågor. Vi processleder det regionala skogsprogrammet och tillhörande handlingsplan. Vi planerar, ordnar och genomför konferenser och seminarier. I arbetsuppgifterna ingår allmänt tillväxtfrämjande insatser inom regional utveckling.

Enheten är förvaltande myndighet för Interreg Nord 2014 - 2020 och för Interreg Aurora 2021 - 2027, branschkontor för CBC Kolarcticprogrammet och enheten är ansvarig för handläggning av omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Vi driver även arbetet med EU-informationskontoret Europa Direkt Norrbotten 2021 - 2025.
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig som vill arbeta med klimat- och energifrågor i en spännande och utvecklande miljö.

Arbetet innebär att du, tillsammans med andra, ansvarar för att samordna och främja länets insatser för att de nationella klimat- och energimålen nås. Tjänsten kommer att ha tyngdpunkt på samordning av aktiviteter i olika nätverk och partnerskap utifrån uppsatta mål och delmål i vår klimat- och energistrategi. Du kommer att representera Länsstyrelsen i nationella och regionala nätverk, vilket kommer att innebära resor i tjänsten.

Arbetsuppgifter som kan komma att bli aktuella är:
• Samordna genomförandet av Norrbottens klimat- och energistrategi utifrån Agenda 2030.
• Arbeta för ett ökat genomslag för klimat- och energifrågorna inom olika verksamhetsområden.
• Företräda länsstyrelsen i nationella, regionala nätverk och arbetsgrupper.
• Handläggning av inkomna ansökningar till klimatklivet.
• Anordna nätverksmöten och konferenser.
• Arbeta med att omsätta den nationella vindkraftsstrategin, nationella elekrifieringsstrategin samt den klimatpolitiska handlingsplanen i ett regionalt sammanhang.
• Arbeta med Norrbottens regionala skogsprogram.

Även andra arbetsuppgifter inom enheten för Internationalisering och tillväxt kan bli aktuella, dels för att främja din utveckling men också för att våra uppdrag förändras över tid.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• en relevant akademisk utbildning inom tex. energi och klimat, samhällsbyggnad, nationalekonomi eller för tjänsten annan lämplig utbildningsbakgrund.
• erfarenhet av strategiskt arbete och av projekt- eller processledning.
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt och att göra presentationer både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
• erfarenhet av att bygga nätverk och stödja samverkan mellan olika aktörer.
• god förmåga att planera och genomföra konferenser/seminarier och utbildningar.
• körkort för personbil.

Som person är du flexibel, självgående och strukturerad. Du är strategisk och har förmågan att omsätta strategier till praktisk handling och konkreta resultat. Du har intresse samt förmåga att följa upp och utvärdera och kan tillämpa ett prestigelöst samarbetssätt för att bygga och bibehålla relationer såväl externt som internt.

Det en fördel om du har:
• kunskap om länet och de regionala förhållandena inom energi- och klimatområdet.
• erfarenhet av utvecklingsarbete och rapportskrivning.
• kännedom om hur kommuner, regioner och myndigheter är organiserade och bedriver sitt arbete.
• kunskap inom Agenda 2030.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Se kvalifikationer.

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.