Vikarierande adjunkt i Engelska med didaktisk inriktning

Vikarierande adjunkt i Engelska med didaktisk inriktning

Yrke: Universitets- och högskoleadjunkt
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-29
Publiceringsdatum: 2021-10-06

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskoleadjunktPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.Bakgrund
Institutionen Hälsa, lärande och teknik (HLT) är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid HLT finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området.

HLT består av tre avdelningar med ca 220 anställda och drygt 2500 studenter med forskning inom nio forskningsämnen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik (PSÄ) har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola. Institutionen avser att stärka ämneskompetensen inom området Engelska med didaktisk inriktning med en vikarierande adjunkt.  Vikariatet är placerat vid Avdelningen PSÄ vid campus i Luleå.

ÄmnesbeskrIvning
Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter i studiet av engelskämnets innehåll och ämnets didaktiska teori och praktik. Den didaktiska forskningen är gränsöverskridande genom att den innefattar kultur-, litteratur- och språkvetenskapliga perspektiv såväl som perspektiv som utgår från maktförhållanden som genus, etnicitet, klass mm. Frågor relaterade till språkundervisning och lärande studeras, liksom språkbruk i vid bemärkelse samt språkets kulturella och sociala funktioner.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning i program och kurser på grundläggande och avancerad nivå inom ämnet. I arbetsuppgifterna ingår vidare handledning av studenter på olika nivåer i utbildningar. Den sökande förväntas aktivt delta i institutionens arbete, i program- och kursutveckling samt följa forskningsutvecklingen inom fältet nationellt och internationellt. I tjänsten ingår även att aktivt delta i samverkan med externa aktörer i det omgivande samhället.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som vikarierande universitetsadjunkt är den som
- Avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
- Visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning

motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För anställning som vikarierande adjunkt krävs relevant utbildning inom ämnet. Lärarexamen samt dokumenterad pedagogisk skicklighet är ett krav. Meriterande är erfarenhet av undervisning vid universitet/högskola, på campus och via distansteknik. Särskilt meriterande är kursledarskap inklusive handledning av utvecklingsarbete. Även goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska tillmäts stor vikt, liksom god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Bedömningen görs med avseende på vetenskaplig och praktisk, pedagogisk skicklighet.

Hänsyn tas också till universitetets jämställdhetsmål.

Information
Tjänsten är ett vikariat på 100 %. Tjänsten är placerad vid Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen HLT, vid campus i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Maria Johansson, maria.l.johansson@ltu.se 0920–491009 eller tillförordnad ämnesföreträdare Marie Nordlund marie.nordlund@ltu.se 0920-492546

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2021-10-29
Referensnummer: 3531-2021