Skolhandläggare till Resurscentrum/Modersmålsenheten

Skolhandläggare till Resurscentrum/Modersmålsenheten [OBS denna annons har utgått]

Yrke: Utbildningshandläggare
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Resurscentra
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-21
Publiceringsdatum: 2021-10-07

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: UtbildningshandläggarePresentation:


Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?


Resurscentrum inom Barn- och utbildningsförvaltningen är en stödfunktion till skolan i Luleå kommun och omfattar modersmål, flerspråkighet, elevhälsa, Kulturskola och måltidsservice. Resurscentrum leds av avdelningschef. De olika enheterna leds av åtta enhetschefer. Detta är en av Luleås mest spännande och mångkulturella arbetsplatser. Resurscentrum bevakar särskilt nationella minoriteters rättigheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Luleå kommun är förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska.

Resurscentrum berikar och stärker arbetet med barns och elevers utbildning. Vi arbetar med främjande och förebyggande insatser med lärande och utveckling genom:

• Hälsa och välmående
• Trygghet och hållbarhet
• Språk och identitet
• Kultur och estetik

Enhetens uppdrag är att bemanna rektors behov av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i grundskola och gymnasieskola samt modersmålsstöd i nationella minoritetsspråk och språkstöd i förskola och förskoleklass. Totalt handlar det om behov för 1000 elever inom ovan angivna skolformer på samtliga skolenheter i Luleå kommun. Inom enheten har vi 35 modersmålslärare i 20 olika språk. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet stöds av lagkrav i Skolförordningen och Skollagen.

I enhetens uppdrag ingår organisation och utveckling av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet samt modersmålsstöd och språkstöd i förskola och förskoleklass, organisation och utveckling av schemaläggning av rektors behov, organisation och utveckling av fjärrundervisning inom grundskola och gymnasieskola. För ovanstående uppdrag ingår även utveckling av e-tjänster.

Sök detta spännande jobb hos oss och bidra till ett Luleå med en förskola och skola för alla. Med hjärtat hos varje elev utvecklar vi tron på framtiden. Tillsammans gör vi skillnad!

ARBETSUPPGIFTER
Skolhandläggaren ska vara ett kvalificerat administrativt stöd till enhetschef utifrån enhetens uppdrag. Arbetet genomförs självständigt i tät dialog med modersmålslärarna, administratör, samordnare av fjärrundervisning samt enhetschef.

Huvudsakliga arbetsområden:
• Ansvara för administration och handläggning av ansökningar som inkommer till enheten från de olika skolformerna.
• Ansvara för schemaläggning av inkomna ansökningar.
• Bevaka GDPR-frågor kopplat till administrationen och handläggning av ansökningarna.
• Sammanställa och rapportera efterfrågad statistik.
• I samverkan med webbredaktör ansvara för att information på intranät och extranät är uppdaterad.
• Ansvara för att befintliga e-tjänster är funktionella.

KVALIFIKATIONER
• Personaladministrativ utbildning eller annan administrativ högskoleutbildning.
• Mycket god duglighet i att arbeta i applikationer som ingår i Office 365.
• Erfarenhet av att arbeta som administrativt stöd för en linjeorganisations olika nivåer
• Erfarenhet av att arbeta i en skolorganisation.
• Dokumenterat god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Meriterande: Kunskap och erfarenhet av Skola24, Procapita och Unikum.

I rollen som skolhandläggare är det viktigt att du kan arbeta självständigt och i grupp. Arbetet innebär att du driver flera arbetsuppgifter parallellt i kontakterna inom enheten, med skolenheterna och i viss mån med förvaltningen. I arbetet måste du också kunna prioritera för att det långsiktiga arbetet ska fungera för enheten. Ordning och struktur är sådant som är viktigt för dig i din arbetsdag.

Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Luleå kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete och professionell utveckling.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Dina kvaliteter kan du styrka med goda referenser.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Om du erhåller tjänsten ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb