Teamledare till asylprövningsenheten i Boden

Teamledare till asylprövningsenheten i Boden

Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-10-28
Publiceringsdatum: 2021-10-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vi söker teamledare till asylprövningsenheten i Boden.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen.  Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.  

Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.

Personliga kompetenser
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet.
- Erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering .
- Arbete i offentlig verksamhet.
- Kunskap om samtals- och utredningsmetodik.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- Coachande ledarskap
- Erfarenhet av ledande position i ett teambaserat arbetssätt
- Erfarenhet av prövningsverksamhet på Migrationsverket.

 

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning kan bli aktuellt.
Arbetstider: Heltid. Kontorsarbetstid med flex.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Boden.
Tillträde: Omgående efter överenskommelse.

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 28 oktober 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.