Säkerhets- och signalskyddsofficer

Säkerhets- och signalskyddsofficer [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25221413
Yrke: Specialistofficer
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-15
Publiceringsdatum: 2021-10-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistofficerPresentation:


Du tillhör Norra militärregionens stab som är placerad i Boden. Arbetet innebär stor variation i arbetsuppgifterna. Du får leda och planera för inhämtning, deltaga i  försvarsplanering och genomförande av utbildningar, både inom FM och som stöd till andra myndigheter.

Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. From februari 2020 är även förbandet en egen organisationsenhet (OrgE). Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Chefen för MR N med regionalstab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder säkerhets- underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.

Som säkerhets- och signalskyddsofficer kommer du att tjänstgöra vid underrättelse- och säkerhetsavdelningen (J2) som har tre stycken huvudfunktioner. Det är säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetsskydd samt underrättelsetjänst där du kommer att tjänstgöra vid säkerhetskyddsfunktionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Vidmakthåller MR N skyddsobjektsförteckning samt förbereder nya beslut av skyddsobjekt och beslut om avveckling av skyddsobjekt
• Samverkar med länsstyrelser avseende skyddsobjektsärenden
• Stödjer Lantmäteriet avseende frågor rörande landskapsinformation, fotogranskning och kartsekretess
• Medverkar i säkerhetskyddskontroller/säkerhetskyddsbesök och säkerhetsutbildningar
• Medverkar i utveckling och inriktning av signalskyddstjänst på central nivå
• Deltar, planerar och genomför regionala/centrala signalskyddsmöten
• Deltar i avdelningens och stabens övriga verksamhet.
• Ansvarar och leder signalskyddstjänsten inom egen avdelning

Kvalifikationer


• Officersexamen, OR 7 alt OR 8
• B-körkort

Meriterande 


• Utbildad signalskyddschef/signalskyddsutbildning
• Erfarenhet av att arbeta med sekretesskyddsklassificerad information
• Erfarenhet av annat analytiskt arbete
• God förmåga i hanterande av IT-system, vad avser MS-Office-paketet ingående delar.
• Kunskap om IS Undsäk, SWECCIS samt FMAP H/S.

Personliga egenskaper
Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet samt god förmåga till improvisation.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övriga krav

Befattningen är militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. Vid eventuell återanställning av officer inleds anställningen med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen innebär tjänsteresor. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

Militärregionen värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet. Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen. Resor inom landet och egen region förekommer

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Mats Drugge Chef Underrättelse- och säkerhetsavdelningen 0921-34 80 00 alternativt Anders Häggberg Stf C HR avdelningen, 070-544 13 72


Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00:
Officersförbundet Sven-Olof Grenholm
Seko FM Margareta Ryding
OFR/S Jessica Wuopio

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2021-11- 15. Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.