Doktorander i statsvetenskap till PROFS

Doktorander i statsvetenskap till PROFS

Annons: 25242317
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-06
Publiceringsdatum: 2021-10-25

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


– forskarskola för praktiknära skolforskning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Luleå tekniska universitet har även ett nära samarbete med skolhuvudmän i de kommuner och regioner där vi har verksamhet. Forskarskolan Praktiknära skolforskning (PROFS) drivs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Bodens kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Forskarskolans syfte är att bidra till kunskapsutveckling i anslutning till skola/förskola och lärarutbildning.

Projektbeskrivning
Under hösten 2021 rekryterar Luleå tekniska universitet ytterligare doktorander till forskarskolan PROFS inom fysik och statsvetenskap. PROFS är en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning. Inom PROFS drivs forskningsprojekt med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, lärarutbildningens verksamhet eller skolsystemet som helhet samt kunskapsutvecklingsprojekt i samverkan med skolverksamheter. För studieplaner om behörighet se nedan.

Arbetsuppgifter
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i forskarskolans program. För varje enskild doktorand upprättas en individuell studieplan som doktoranden ska följa. Som doktorand ska du, förutom att bedriva forskarstudier, bidra till verksamhetsutveckling i de kommuner som deltar i forskarskolan, vilket till exempel kan innebära att du utför uppdrag i skolverksamhet i en kommun. Som doktorand förväntas du också delta aktivt i såväl forskarskolans som institutionens forskningsmiljö.

Kompetens och erfarenhet
För att bli antagen till forskarskolan ska du uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Goda kunskaper i svenska och i engelska, både muntligt och skriftligt, är också ett krav. Lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i förskola/skola är meriterande.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1. avlagt en magisterexamen/master, eller
2. slutfört studier om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, antingen i Sverige eller utomlands.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning för statsvetenskap se studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand i forskarskolan är på heltid under 5 år. Förutom forskarstudier ingår 20% institutionstjänstgöring vilket innebär att du exempelvis kan arbeta med utveckling, utredningar eller undervisning i utbildningsverksamhet.

Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde så snart som möjligt. Forskarutbildningen är en förlagd på universitetsområdet och kan inte läsas på distans. Lönen följer Luleå tekniska universitets lönetrappa för doktorander.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Cathrine Norberg, prorektor, 0920-49 21 89, cathrine.norberg@ltu.se och Stefan Lundström, föreståndare Forskarskolan PROFS 0920-49 25 48, stefan.lundstrom@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
 Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar:

- Personligt brev (max 1 sida)
- Forskningsskiss/forskningsidé över tänkt avhandlingsområde (max 2 sidor)
- CV/meritförteckning
- Examensbevis (verifierade kopior)
- Uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i pdf)
- Övriga meriter med relevans för anställningen
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3762-2021
Sista ansökningsdag: 6 december 2021