Specialpedagog grundsärskolan och lågstadiet Knut Lundmarkskolan [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25268972
Yrke: Specialpedagog
Arbetsgivare: Älvsbyns kommun
Arbetets ort: Älvsbyn, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-05
Publiceringsdatum: 2021-11-01

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialpedagogPresentation:


I Älvsbyn är vi måna om den yngre generationens medborgare och deras utbildning. Här samarbetar vi från liten till stor, från förskola till vuxenutbildning för att ge alla förutsättningar att kunna, vilja och våga omsätta sina drömmar! Barns och elevers utbildningstid ska präglas av delaktighet, kontinuitet, igenkännande och framtidstro.

Nu har du möjlighet att få vara med och vara en del av skolan i Älvsbyns kommun där vi fokuserar på kunskap och goda relationer. Där verksamheten utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Där alla ska ges lika förutsättningar i en jämställd verksamhet. Du får möjlighet att få vara en del i en lärande organisation där kreativitet, inflytande och samarbete genomsyrar det livslånga lärandet, idag och i framtiden.

Knut Lundmarkskolan ligger centralt i Älvsbyn. Skolenheten inrymmer elever i förskoleklass, fritidshem, lågstadiet och grundsärskolan. Skolan är belägen mitt i Älvsbyn vilket gör att idrottshall, ishall, simhall, skidspår, fotbollsplaner, friidrottsanläggning och naturen finns alldeles runt knuten samtidigt som det är nära till samhällets centrum med huvudbibliotek, samlingslokaler, bowlinghall m.m.

På Knut Lundmarkskolan arbetar pedagoger med stort engagemang för skolutveckling. Vi delar med oss av både pedagogiska framgångar och dikeskörningar och det nära samarbetet med elevhälsan gör att det alltid är nära till råd och stöd.

Arbetsuppgifter
Vi söker en specialpedagog som tillsammans med andra pedagoger och skolledningen kan arbeta med att organisera, planera och genomföra utbildningen så att alla elever ges optimala förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Du gör kartläggningar och utredningar av skolsituationen kring elever som befaras inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och du planerar, genomför och följer upp särskilt stöd när så behövs. Du har en viktig roll i skolans systematiska kvalitetsarbete och du förutsätts engagera dig i verksamhetsutvecklingen såväl vid den egna skolenheten som i kommunen i stort.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Älvsbyns kommun, kan du läsa om dem här.

Kvalifikationer
Du har grundexamen som lärare och specialpedagogexamen. Vidare krävs stort ordningssinne och förtrogenhet med de nationella styrningarna. Du känner dig säker i arbetet med barns tidiga läs- och skrivinlärning och AKK. Du har goda kunskaper om elevers språkutveckling och erfarenhet av att arbeta med elever med NEP diagnoser. Du möter varje elev där de befinner sig och har en utpräglad strävan att skapa en skola för alla i en gynnande lärmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2022-01-10.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs. Rekrytering förutsätter att erforderliga beslut fattas.

Sista ansökningsdag 2021-12-05

Lön
Lönen är individuell, ange löneanspråk.

Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.

Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Älvsbyn är Norrbottens pärla.

I vår kommun får 8 200 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig.