Postdoktor i nationalekonomi med inriktning mot bioenergi

Postdoktor i nationalekonomi med inriktning mot bioenergi

Annons: 25269412
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-02-28
Publiceringsdatum: 2021-11-01

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle har för närvarande cirka 260 anställda som forskar och undervisar inom företagsekonomi, innovationsprocesser och entreprenörskap, musik, teater och samhällsvetenskap, inklusive nationalekonomi. Enheten för nationalekonomi ingår i avdelningen för samhällsvetenskap som även inkluderar ämnena rättsvetenskap, statsvetenskap och historia. Nationalekonomigruppens forskning har ett internationell fokus, en stark tonvikt på tillämpad, policy-orienterad forskning och en inriktning mot naturresurs-, energi- och miljöekonomi.

Ämnesbeskrivning
Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Projektbeskrivning
Vi söker nu en disputerad forskare som vill arbeta inom ramen för forskarnätverket Bio4Energy som är ett av regeringens strategiska forskningsområden. I nätverket ingår forskare från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Dessutom ingår forskningsinstituten RISE och ett flertal företag och organisationer. Nätverket är tvärvetenskapligt och syftar till att bland annat analysera effektiva och miljövänliga processer, tekniker och marknader baserade på skoglig råvara.

Arbetsuppgifter
Ditt arbete som postdoktor inkluderar:

Nationalekonomisk forskning inom området bioenergi (minst 80% av heltid). Forskningen genomförs i nära samarbete med Bio4Energy och du förväntas aktivt delta i nätverkets aktiviteter.

Möjlighet till institutionstjänstgöring, till exempel undervisning på kandidat-, magister- och doktorandnivå, handleda på kandidat- och magisternivå i nationalekonomi eller att vara biträdande handledare till doktorand (högst motsvarande 20% av heltid).

Kvalifikationer
Du ska ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i nationalekonomi.

Övergripande kvalifikationskrav inkluderar vetenskapliga meriter samt dokumenterade erfarenheter inom den specificerade forskningsprofilen. För befattningen är den vetenskapliga kompetensen av största betydelse.

Andra bedömningskriterier är, i prioritetsordning:

- Väl dokumenterad erfarenhet av nationalekonomisk forskning med koppling till bioenergi.
- Ett starkt intresse av nationalekonomisk forskning inom bioenergi.
- God kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta med det omgivande samhället.
- God förmåga att ta initiativ och arbeta i tvärvetenskapliga miljöer.
- Excellenta kunskaper i engelska, både i skrift och tal.

Meriterande är om du har dokumenterad pedagogisk skicklighet, såsom universitetskurser i pedagogik och erfarenhet från högskoleutbildning.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under ett år med möjlighet till förlängning med ett år, total anställningstid som postdoktor är maximalt två år. Tjänstgöringsort är Luleå.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Robert Lundmark, professor, 0920-49 23 46, robert.lundmark@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, 070-26 82 188, jerry.blomberg@ltu.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR, Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se  

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. I ansökan ska också anges minst två relevanta referenspersoner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 3769-2021
Sista ansökningsdag: 28 februari 2022