Doktorand i statsvetenskap

Doktorand i statsvetenskap [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25276296
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-30
Publiceringsdatum: 2021-11-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Den samhällsvetenskapliga avdelningen vid Luleå tekniska universitet avser att rekrytera en doktorand i statsvetenskap. Avdelningen inkluderar ämnena nationalekonomi, historia, rättsvetenskap och statsvetenskap (www.ltu.se/org/etks/Avdelningar/Samhallsvetenskap). Forskningen, som hanterar frågor om naturresurser, miljö och energi, genomförs i mångvetenskapliga sammanhang som oftast inbegriper både samhällsvetenskapliga och tekniska perspektiv. Internationell relevans och samverkan med det omgivande samhället genomsyrar såväl forskning som undervisning. Som doktorand kommer du tillhöra den statsvetenskapliga ämnesgruppen och vara en del av forskarskolan inom SUN, Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling, ett av Luleå tekniska universitets framtidsområden. (ltu.se/research/Framtidsomraden/SUN)

Projektbeskrivning
Du kommer arbeta med projektet Dialog och konsultation om konfliktfyllda samhällsfrågor i en ny digital tid. Vi lever i en tid av snabba ekologiska och sociala förändringar som omdefinierar gränserna mellan stat, marknad och civilsamhälle. Detta gäller inte minst för naturresurspolitiken där gränsytan mellan industri och samhälle har kommit att bli en viktig politisk arena. Det finns ett ökat behov av forum som samlar dessa aktörer i gemensamma samtal om framtiden. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på traditionella forum för samverkan samtidigt som den samtida debatten äger rum på nätet och i olika digitala plattformar. Vår kunskap om hinder och möjligheter med digital kommunikation om komplexa samhällsfrågor är mycket begränsad. Syftet med projektet är därför att undersöka hur digitala forum bör utformas för att stödja deliberation, bidra positivt till de involverade aktörerna samt resultera i mer faktabaserade, och allmänt accepterande, processer och beslut. Forskningen bygger på komparativa fallstudier av konsultationsprocesser inom mineralsektorn och skogssektorn. Projektet är mångvetenskapligt och genomförs i nära samverkan mellan ämnena statsvetenskap och informationssystem samt med aktörer från industrin och det civila samhället.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Forskningsresultaten kommuniceras vid nationella och internationella konferenser, i vetenskapliga journaler och i möten med berörda aktörer utanför akademin. Det huvudsakliga arbetet är relaterat till det egna avhandlingsprojektet men som doktorand förväntas du även delta i avdelningens övriga verksamhet och kan ges möjlighet att arbeta med undervisning. Det aktuella forskningsprojektet ger en unik möjlighet att bli en del av en mångvetenskaplig forskargrupp och bedriva forskning i nära samverkan med industrin och det civila samhället. Som doktorand läser du doktorandkurser och deltar i de aktiviteter som arrangeras inom ramen för forskarskolan SUN.

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig till forskarstudier i statsvetenskap ska du ha en magister- eller masterexamen i statsvetenskap (eller närliggande samhällsvetenskapligt ämne) samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska. Eftersom projektet relaterar till en svensk kontext krävs även goda kunskaper i svenska. 

Urval och rangordning av de sökande görs genom en bedömning av utsikterna att framgångsrikt genomföra forskarstudierna. Bredden och djupet av den sökandes meriter värderas liksom dennes analytiska förmåga. Som sökande uppmanas du därför att bifoga magister/mastersuppsats(er) och/eller andra underlag som kan utgöra en grund för en bedömning av dina analytiska färdigheter. Vid sidan av detta värderas självständighet, initiativförmåga, kreativitet och god samarbetsförmåga högt för den utlysta tjänsten.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med frågor relaterade till naturresurser, mineraler och skog är meriterande liksom kunskap om samhällsvetenskapliga perspektiv på intressekonflikter och samverkan, deliberation och samhällets digitalisering.

 Läs mer: studieplan statsvetenskap

Ytterligare information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Placeringsort är Luleå och tänkt tillträde är januari 2022.

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta professor Annica Sandström, 0920-49 13 56; 070 253 06 23, annica.sandstrom@ltu.se eller universitetslektor och avdelninsgchef Jerry Blomberg  0920-49 2335, jerry.blomberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, kopior av verifierade examensbevis samt magister/masteruppsats(er). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3908-2101
Sista ansökningsdag: 30 november 2021