Doktorand i gränsytors kemi

Doktorand i gränsytors kemi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25276374
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-30
Publiceringsdatum: 2021-11-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Avdelningen för kemiteknik söker en motiverad doktorand inom forskningsämnet gränsytors kemi med inriktning på utveckling av elektroder och nya typer av elektrolyter baserade på icke halogenhaltiga joniska vätskor för batterier och superkondensatorer. Vi har ett flertal pågående projekt inom elektrokemi och batteriforskning i ett samarbete med Chalmers tekniska högskola och New Boliden och siktar mot ett samarbete med Northvolt i Skellefteå.  Som doktorand kommer du ha möjligheten att tillhöra en forskargrupp i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Du kommer att vara en del av forskarskolan inom SUN, Naturresurser för en hållbar samhälls-omvandling, ett av Luleå tekniska universitets framtidsområden.

Ämnesbeskrivning
Gränsytors kemi omfattar experimentella och teoretiska aspekter på heterogena processer i fasgränsområdet mellan vätskor, fasta ämnen och gaser samt utveckling av nya ytkänsliga mätmetoder för sådana studier på molekylär nivå.

Projektbeskrivning
Huvudsyftet med projektet är att använda pyrit från avfall i kombination med kolmattor som elektrodkompositmaterial och icke-fluorerade jonvätskor som elektrolyter i nya typer av superkondensatorer. Pyrit av renhet 95-98% och en genomsnittlig partikelstorlek på 80-100 mikron ackumuleras till ca. 250 kton per år i Boliden AB:s avgångar i Aitik. Pyritströmmar betraktas som oönskade avfall, men också som en strategisk reserv för möjliga framtida tillämpningar inklusive elektriska energilagrings anläggningar. Användningen av lignin och biomassa för produktion av kolmattor som komponenter i elektroder och för syntes av icke-brandfarliga joniska vätskor som elektrolyter är ett strategiskt mål för den industriella övergången till ”grönare” ekonomi. Därför är användningen av joniska vätskor som tillverkas från biomassa och som är icke-brandfarliga elektrolyter i kombination med pyritbaserade elektroder, en kombinerad strategi för ”grönare” teknik och ett mer hållbart samhälle.

Projektet finansieras av SUN- Naturresurser för hållbar samhällsomvandling vid Luleå tekniska universitet och New Boliden i ett samarbete mellan forskargruppen gränsytors kemi vid Avdelningen för kemiteknik och processmetallurgi vid Avdelningen MIMER, Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Du kommer tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som doktorand läser du även doktorandkurser och deltar i de aktiviteter som arrangeras inom ramen för forskarskolan SUN.

Huvudfokus i projektarbetet är att designa elektrod material baserade på pyrit och lignin samt även designa, syntetisera och karakterisera fluorfria jonvätskor baserade elektrolyter. Målet i syntesen av jonvätskor är att starta från lättillgängliga, ekonomiska och gröna material med godartade syntetiska procedurer. De resulterande joniska vätskebaserade elektrolyterna kommer att karakteriseras med användning av NMR, FTIR och Raman spektroskopiska tekniker. Dessutom mäts fysikalisk-kemiska egenskaper såsom densitet, viskositet, termiskt beteende och jonkonduktivitet, tillsammans med elektrokemisk stabilitet och elektrokemiska tester i pyrit-baserade superkondensatorer.

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig för anställning krävs en magister- eller masterexamen inom kemi eller kemiteknik samt erfarenhet av och goda kunskaper i organisk syntes och fysisk-kemisk karaktärisering. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är också ett krav. Erfarenhet i tillverkning av elektrodmaterial samt i syntes av jonvätskor och karakteriserings metoder är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

 

De flesta medarbetarna vid ämnet gränsytors kemi är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Givet att de sökande har samma kvalifikationer kommer det underrepresenterade könet ges företräde.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 10% av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde i januari 2022.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Oleg N. Antzutkin, +46(0)920 49 2524, Oleg.Antzutkin@ltu.se, eller biträdande professor Hesham Ahmed, +46(0)920 491309, Hesham.Ahmed@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3909-2021
Sista ansökningsdag: 30 november 2021