Doktorand i avfallsteknik

Doktorand i avfallsteknik

Annons: 25276463
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-30
Publiceringsdatum: 2021-11-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- från förbättrade markekosystem-funktioner till en ren bioenergicykel

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Avfallsteknik söker dig som i din forskarutbildning vill medverka till att utveckla nya metoder och påverka framtidens avfallshantering och marksanering. Du kommer att vara en del av forskarskolan inom SUN, Naturresurser för en hållbar samhälls-omvandling, ett av Luleå tekniska universitets framtidsområden.

Avfallsteknik finns vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet är rankat bland de tio främsta forskargrupperna globalt inom området.

Ämnesbeskrivning
Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering - bildning, insamling, behandling och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Forskningen syftar till att utveckla verktyg och metoder för en hållbar avfallshantering.

Projektbeskrivning
I detta projekt kommer vi att utvärdera potentialen för att förbättra markekosystemtjänster genom fytosaneringsstrategier som är integrerade i biomassaproduktion för energiförsörjningssystem. Vi kommer att fokusera på en grupp av konstgjorda organiska ämnen med mycket långsam nedbrytningshastighet, så kallade persistenta organiska föroreningar (POP), nämligen per- och poly-fluoralkylämnen (PFAS). Fokus kommer att läggas på produktion av biomassa i mark med diffus förorening som en del av en grön ekonomicykel, och samtidig främjande av markekosystemtjänster. Även institutionella förutsättningar för produktion av biomassa på förorenade områden kommer att undersökas.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Du  kommer att följa en individuell studieplan och beroende på tidigare kunskaper kompletteras utbildningsprogrammet med kurser och utbildning av praktiska färdigheter. Som doktorand läser du också doktorandkurser och deltar i de aktiviteter som arrangeras inom ramen för forskarskolan SUN.

Kompetens och erfarenhet
Sökande måste ha en civilingenjörsexamen i teknik eller naturvetenskap (miljöteknik, kemiteknik, geokemi etc.) eller motsvarande och mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Avancerad kunskap i markvetenskap, modellering och statistik, samt kunskap i miljöjuridik är en fördel, men inte ett krav.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Placeringsort: Luleå. Tänkt tillträde: 1 januari 2022.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: professor Jurate Kumpiene, 0920- 49 3020, jurate.kumpiene@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3910-2021
Sista ansökningsdag: 30 november 2021