Doktorand i arbetsvetenskap

Doktorand i arbetsvetenskap [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25276690
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-30
Publiceringsdatum: 2021-11-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Forskningsämnet arbetsvetenskap söker nu en doktorand som ska arbeta i forskningsprojekt som handlar om hur den gröna industriella omställningen påverkar framtidens arbete, teknik och organisation.

Du kommer att vara en del av forskarskolan inom SUN, Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling, ett av Luleå tekniska universitets framtidsområden. Som doktorand vid arbetsvetenskap kommer du tillhöra en forskargrupp i en dynamisk forskarmiljö som verkar i nära samarbete med industrin och universitet världen över. Vår forskning är i hög grad tvärvetenskaplig och vi har ett nära samarbete mellan ingenjörer och sociologer. Forskningen är ofta behovsmotiverad, bedrivs arbetsplatsnära och i samarbete med aktörer i det omgivande samhället.  Mer information om oss hittar du på vår websida www.ltu.se/arbetsvetenskap.

Ämnesbeskrivning
Arbetsvetenskap omfattar forskning om arbetsmiljö, teknik- och produktionssystem, arbetsorganisation och andra samhälleliga processer och miljöer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv, industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att kritiskt analysera hur den gröna industriella omställningen och dess målkonflikter påverkar framtidens arbete och arbetsplatser samt att utifrån detta bidra till nya kunskaper om integrerad hållbar utveckling för människor, miljö och maskiner. Att studera konsekvenser av teknikförändringar blir ett viktigt steg för dig i utveckling av metoder för att inkludera arbete och arbetsmiljö i den gröna industriella omställningen. I projektets första del kommer du att arbeta med att sammanställa forskning om grön industriell omställning inom gruvindustrin och relatera detta till arbete, arbetsmiljö, arbetsorganisation, kompetens, genus. Här ingår även forskning om ny tekniks sociala möjligheter och konsekvenser. Den första delen av projektet inkluderar även att göra analyser av nationell och internationell statistik  samt av material från tidigare forskningsprojekt. I den andra delen av projektet kommer du att göra fältstudier vid gruvföretag och teknikleverantörer, på både företagsnivå och arbetsplatsnivå. I den tredje delen av projektet utvecklar du slutsatser och teorier som sammanställs i din doktorsavhandling.

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten är en fyraårig heltidsanställning som innebär utbildning på forskarnivå och avslutas med en doktorsexamen i arbetsvetenskap. Du kommer att ha en individuell studieplan och tre handledare. Att arbeta som doktorand innebär goda möjligheter att själv forma dagliga arbetsuppgifter, forskningsfrågor och liknande. Du förväntas bidra till ett eller flera forskningsprojekt tillsammans med kollegor och du får en bra möjlighet att lära dig att driva utmanande projekt. Ditt arbete innebär planering och genomförande av både teoretiskt och praktiskt arbete. Det blir resor, besök och samverkan med företag och andra aktörer. Det ingår arbete med statistik, enkäter, intervjuer, observationer och workshops och naturligtvis litteratur- och teorigenomgångar och analyser och löpande presentationer av resultaten vid nationella och internationella konferenser, både vetenskapligt och populärvetenskapligt. En viktig del av arbetet är att skriva och publicera vetenskapliga artiklar, andra texter och framför allt en doktorsavhandling. Dessutom ingår att samverka med andra doktorander och forskare inom Arbetsvetenskap och forskarskolan SUN och andra, medverka på möten, workshops, seminarier och konferenser (lokala, nationella och internationella), och läsa forskarutbildningskurser (några obligatoriska, andra valbara). Dessutom finns möjlighet att pröva på lärarrollen.

Kompetens och erfarenhet
För behörighet krävs civilingenjörsexamen eller annan examen på magister- eller masternivå med en inriktning som är relevant för arbetsvetenskaplig forskning, exempelvis produktionsmiljö, produktionsdesign, arbetsmiljö eller sociologi. Då forskningen är kommunikativ krävs att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Placeringsort Luleå och tänkt tillträde 1 januari 2022.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Lena Abrahamsson, +46 920 49 2107, Lena.abrahamsson@ltu.se eller biträdande universitetslektor Joel Lööw, +46 920 49 3411, joel.loow@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar: 1) meritförteckning (cv), 2) kort personligt brev där du reflekterar över projektets tema, 3) uppsats/rapport eller annan längre text som du skrivit, och 4) kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3913-2021
Sista ansökningsdag: 30 november 2021