Doktorand i strömningslära

Doktorand i strömningslära

Annons: 25276794
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-30
Publiceringsdatum: 2021-11-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Ta chansen att bidra till att uppnå FN:s globala klimatmål genom att bli en del av SUN:s forskarskola Naturresurser för hållbar samhällsomvandling!

Avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik inom Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning och undervisning inom bland annat ekohydraulik där vattenkraftens miljöeffekter är en viktig del. Vattenkraft är den största källan till förnybar energi i världen och står för ca 17% av världens elproduktion. Vattenkraften står inför nya tekniska utmaningar med ökat införande av intermittenta förnybara energikällor, renovering av åldrande maskiner, anpassning till klimatförändringar och nya regler. En viktig fråga är hur en modernisering av vattenkraften bör se ut för att passa in i både energisystemets omställning och ett framtida hållbart samhälle.

Avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik erbjuder därför en doktorandtjänst inom ämnet strömningslära med tillämpning till området ekohydraulik. Du kommer att vara en del av forskarskolan inom SUN, Naturresurser för en hållbar samhälls-omvandling, ett av Luleå Tekniska Universitets framtidsområden. Som del av SUN:s forskarskola  får du även möjligheten att arbeta nära flertalet andra doktorander inom olika ämnesområden som forskar om hur vi i norra Sverige kan bidra till att uppnå FN:s globala klimatmål.

Ämnesbeskrivning
Strömningslära omfattar strömning i porösa material, flerfasströmning och reologi kopplat till industriella tillverkningsmetoder, strömningsoptimering och strömningsdesign för energitekniska tillämpningar samt magnetohydrodynamik.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta inom en grupp som bedriver forskning inom vattenbyggnadshydraulik och ekohydraulik där en av målsättningarna är att minska vattenkraftens lokala miljöpåverkan. Målet med doktorandprojektet är att utveckla digitala tvillingar av reglerade älvsträckor som integrerar numeriska hydrauliska modeller av strömningsbilden i älvar med t.ex. ekonomiska förutsättningar, lagstiftning och social acceptans för nuvarande och framtida energiscenarion. Projektet är tvärvetenskapligt och är ett samarbete med forskningsämnena rättsvetenskap och nationalekonomi.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser och deltar i de aktiviteter som arrangeras inom ramen för forskarskolan SUN. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Mer specifikt så kommer du att arbeta med att utveckla numeriska hydrauliska modeller av älvsträckor, men även ta fram verktyg och metoder för att integrera sociala och ekonomiska värderingar i modellerna för att skapa en bättre helhetsbild av vattenkraftens plats i ett framtida energisystem. Projektet kan även innebära arbete i fält för insamling av underlag eller data för validering.

Kompetens och erfarenhet
Du ska ha avklarat 300 hp i teknisk fysik, maskinteknik, rymdteknik, energiteknik eller motsvarande utbildning varav 60 hp på avancerad nivå med flera kurser kopplade till strömningslära. Sökande ska också ha goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Kunskap inom hydraulisk modellering, GIS, programmering och ekonomi är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta medarbetarna vid ämnet strömningslära och experimentell mekanik är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Om de sökande har samma kvalifikationer kommer det underrepresenterade könet ges företräde.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Placeringsort: Luleå. Tillträde: januari 2022.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Biträdande professor Anders Andersson, 0920-49 2065, anders.g.andersson@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3914-2021
Sista ansökningsdag: 30 november 2021