Doktorand i kvalitetsteknik och logistik

Doktorand i kvalitetsteknik och logistik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25277619
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-30
Publiceringsdatum: 2021-11-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- med fokus på Corporate social responsibility (CSR) och hållbart företagande

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Intressenters krav har genererat ett stort antal hållbarhetsaspekter som en organisation måste utvärdera och balansera, exempelvis användning av vatten, energi och material, utsläpp till luft och vatten, avfallshantering, arbetsmiljö och säkerhet, jämställdhet, antikorruption och lokalt välståndsskapande. Men hur identifierar, bedömer och implementerar företag dessa hållbarhetsaspekter i affärsmodeller? Hur integreras hållbarhetsaspekter i ledningssystem? Hur kan man övervaka och mäta hållbarhetsprestanda? Det är exempel på frågor som vi vill att du ska hjälpa oss att besvara.

Doktorandstudierna kommer att utföras vid forskningsämnet kvalitetsteknik och logistik och du kommer vara en del av forskarskolan inom SUN, Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling, ett av Luleå tekniska universitets framtidsområden.

Ämnesbeskrivning
Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion.

Projektbeskrivning
Du kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp och arbeta med ett forskningsprojekt med syfte att utveckla strategiska verktyg, riktlinjer och mätbara indikatorer för ett hållbart företagande. Specifikt fokuserar projektet på att utveckla hållbara affärsmodeller och den strategiska och operativa styrningen med hjälp av hållbarhetsledningssystem inklusive intressenthantering för att öka social nytta och social acceptans.

Arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att du startar projektet med litteraturstudier inom ämnesområdet. Parallellt förbereder du fallstudieforskning och datainsamling genom intervjuer och workshops. Du kommer att bygga och upprätthålla relationer med organisationer utanför universitetet som ingår i forskningsprojektet. Forskarstudierna inkluderar doktorandkurser, skriva och publicera forskning i fack-granskade, internationella tidskrifter och presentera din forskning vid internationella konferenser. Du kommer också delta i de aktiviteter som arrangeras inom ramen för forskarskolan SUN. I tjänsten ingår även undervisning i ämnets kurser inom områden såsom CSR, miljö- och hållbarhetsledning.

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig till tjänsten krävs avlagd examen på magister, master eller civilingenjörs-nivå. Lämplig bakgrund kan vara en civilingenjörs- eller civilekonomexamen med miljö-och hållbarhetsinriktning eller andra relaterade utbildningar. Kunskap i hållbar utveckling, globala hållbarhetsmål, miljöledning, miljörevision, CSR och hållbarhetsledning är meriterande. Du har ett starkt intresse av ovanstående problemställningar. Eftersom arbetet är kommunikativt krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Samtidigt som tjänsten kräver samarbetsförmåga är det också viktigt att du har ett eget driv och kan arbeta självständigt mot projektmålen. Att vara doktorand innebär att du finner nya lösningar på problem, lär dig förmågan att argumentera för dina åsikter i olika frågeställningar, att du klarar att hantera satta tidsramar med ett stort mått av osäkerhet. Detta gör att du behöver vara komfortabel med en sådan situation och att du behöver vara kreativ. Arbetets karaktär med många kontakter med olika organisationer gör att social förmåga är viktig.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta medarbetarna vid ämnet kvalitetsteknik och logistik är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år. Undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma med upp till 20 % av heltid. Placeringsort Luleå och tänkt tillträde är 2022-01-01.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
biträdande professor Helena Ranängen, +46 920 491398, helena.ranangen@ltu.se eller universitetslektor Åsa Lindman, +46 920 492376, asa.lindman@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons gå till https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3916-2021
Sista ansökningsdag: 30 november 2021