Doktorand i byggproduktion och teknik

Doktorand i byggproduktion och teknik

Annons: 25279042
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-17
Publiceringsdatum: 2021-11-03

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- Innovationsfrämjande affärsmodeller för hållbara byggprojekt

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Vi vill förstärka vår forskargrupp inom byggproduktion och teknik med en ny doktorand för att bygga kunskap om innovationsfrämjande affärsmodeller för hållbara byggprojekt.

Forskargruppen byggproduktion och teknik vid Avdelningen industriellt och hållbart byggande bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Avdelningen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 30 anställda. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

ÄMNESBESKRIVNING
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

PROJEKTBESKRIVNING
Doktorandprojektet är inriktat mot att öka kunskapen kring vilka krav beställarens moderna affärsmodeller/erbjudanden ställer på leverantörerna och deras affärsmodeller för att åstadkomma hållbara byggprojekt. Projektets första etapp handlar om att via fallstudier kartlägga hur olika typer av beställares affärsmodeller påverkar leverantören, samt vilka krav som ställs på nya leverantörserbjudanden.

Den andra etappen kommer fokusera på framtagande av nya leverantörserbjudanden (affärsmodeller). Detta steg kommer att innehålla aktiviteter som främjar ett iterativt framtagande såsom fokusgrupper samt strukturerade intervjuer. Samverkan mellan leverantör och forskare kommer vara extra viktig under denna etapp eftersom framtagna affärsmodeller behöver vara praktiskt användbara och passa in i leverantörens verksamhet.

Doktorandprojektet genomförs i nära samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringslivsaktör (NCC), samt andra relevanta aktörer som har viktiga roller att spela i möjliggörandet av byggprojekt som bidrar till hållbar utveckling av byggsektorn. Doktoranden kommer också samverkan med andra närbesläktade forskningsprojekt såväl inom Luleå tekniska universitet som på andra lärosäten.

ARBETSUPPGIFTER
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även institutionstjänstgöring i form av undervisning och visst administrativt arbete till maximal omfattning av 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

KVALIFIKATIONER
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §) inom relevant inriktning, ex. samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitektur eller industriell ekonomi. Då forskningsarbetet är mycket kommunikativt kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Kvalificerande kriterium för tjänsten är förmåga till självständigt arbete och att formulera och angripa vetenskapliga problem.

Meriterande kriterier är:

- kunskaper inom projektledning och/eller utvecklings-/innovationsarbete
. kunskaper och färdigheter inom byggprocessen (projektering, produktion och/eller förvaltning av byggnader) samt byggupphandling
- kunskaper och färdigheter inom affärsmodeller, affärsstrategier
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Tjänsten förlängs om och i den omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.

Som doktorand får du lön enligt en fackligt förhandlad lönetrappa med nuvarande ingångslön på 32 200 sek. Doktorandlönetrappan revideras årligen i samband med den allmänna lönerörelsen. Förutom den årliga revideringen ökar månadslönen i samband med godkänd licentiatexamen/mittseminarium vilken i dagsläget ligger på 37 500 sek.

Placeringsort är Luleå. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta universitetslektor Johan Larsson, 0920-49 22 63, johan.p.larsson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR- Lars Frisk, 0920-49 1792. lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3802-2021
Sista ansökningsdag: 17 december, 2021