Doktorand i entreprenörskap och innovation

Doktorand i entreprenörskap och innovation

Annons: 25293226
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-29
Publiceringsdatum: 2021-11-08

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- AI-driven cirkulär affärsmodellsinnovation för hållbart resursutnyttjande

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Ämnesbeskrivning
Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Projektbeskrivning
Svensk industri står inför stora utmaningar då nya teknologier relaterade till AI, automation, elektrifiering och digitalisering radikalt förändrar sättet på vilket företag skapar, levererar och fångar värde. Dessa tekniska transformationer ger möjligheter för företag att växa och förverkliga visionen mot hållbar industri, det vill säga samtidigt realisera ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. För att möta dessa visioner måste företag förnya sina erbjudanden, affärsmodeller och organisatoriska konfigurationer. Dessutom måste företag i allt högre grad se bortom organisatoriska gränser och bilda nya typer av samarbete med ekosystempartners.

Det här projektet syftar till att stödja den industriella ”cirkulära ekonomin” genom att undersöka hur AI och automation kan påskynda en hållbar naturresursförvaltning i de svenska gruv- och skogsbrukens ekosystem. Viktiga frågor kommer att fokusera på hur ny radikal teknik som AI och autonoma lösningar kan tillämpas på företagens affärsmodeller för att öka värdeskapandet och minska miljöpåverkan. I projektet ingår också att skapa en grund för industriell utveckling och att kommunicera den med deltagande företag genom workshops, konferenser och akademiska publikationer.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär att ingå i en forskargrupp där du i samarbete med andra bedriver vetenskapligt arbete. Det innefattar att samla in och analysera data, och skriva vetenskapliga artiklar, tillsammans med andra i forskargruppen och individuellt. Det vetenskapliga arbetet för denna doktorandtjänst kommer att bedrivas inom det ovan beskrivna projektet och doktoranderna kommer att ansvara för relationsbyggande och interaktion med industripartners.  Du kommer också delta i de aktiviteter som arrangeras inom ramen för forskarskolan SUN.

I doktorandtjänsten kan även institutionsuppgifter såsom undervisning ingå (max 20%). Genomgången forskarutbildning efter en motsvarande fyraårig forskarutbildning på heltid (bestående av både godkända forskarutbildningskurser och en fristående doktorsavhandling) resulterar i en doktorsexamen i entreprenörskap och innovation.

Kompetens och erfarenhet
Du ska helst ha en civilekonomexamen eller en masterexamen inom industriteknik och management eller motsvarande. Du behöver ha ett starkt intresse för forskningsprojektet/de ämnen som beskrivs ovan. Tjänsten kräver goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Goda kunskaper i svenska språket är meriterande. Samtidigt som tjänsten kräver god förmåga att arbeta nära den övriga projektgruppen, kräver det också en stark egen drivkraft att självständigt kunna planera och styra det egna arbetet samt ansvara för att utföra uppgifter inom givna tidsramar. Att vara doktorand handlar om att utveckla ny kunskap som gör att kreativitet och förmåga att hantera osäkerhet och oklarhet behövs. Forskningsprojektets industriella karaktär med många partnerföretag innebär också att du behöver vara social och ha en god kommunikationsförmåga samt vara bra på att hantera olika intressenters förväntningar.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Placeringsort: Luleå. Tänkt tillträde: januari 2022.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
PhD candidate of Entrepreneurship and Innovation, Linus Thomson, linus.thomson@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se


För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker tjänsten via ansökningsknappen nedan där du bifogar:
-  ett personligt brev som reflekterar över projektets tema (cirka en till två A4-sidor) och varför du är en lämplig doktorand för detta projekt
- CV / kvalifikationer
- examensbevis (eller resultatintyg) och betyg
- en masteruppsats/uppsats/rapport eller annan text som du skrivit som visar din vetenskapliga kompetens

Vänligen märk din ansökan med referensnumret nedan. CV och personligt brev ska skrivas på engelska. Examensbevis ska vara skriva på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4001-2021
Sista ansökningsdag: 10 januari 2022