Forskare i malmgeologi

Forskare i malmgeologi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25298482
Yrke: Geolog
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-11-30
Publiceringsdatum: 2021-11-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: GeologPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.


Bakgrund
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv, bygg- och miljöområdet. Forskningen och utbildningen har en stark tillämpad och experimentell profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Malmgeologi är ett av 18 forskningsämnen vid institutionen. Universitetet vill utveckla ämnet med särskild inriktning mot mikroanalytiska metoder som kan koppla samman 2D/3D-data. Analysmetoder som avses är främst svepelektronmikroskopi, automatiserad mineralogi, röntgentomografi och röntgenfluorescens. Önskade tillämpningar är karaktärisering av geologiska prover med avseende på malmgenes, geometallurgi samt geologisk lagring av koldioxid.

Personalstyrkan behöver därför utökas med en forskare som kan stärka den befintliga gruppen genom att föra in nya forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander, undervisa samt utveckla vårt nya utbildningsprogram. Förutom detta finns ett särskilt intresse för ämnet att stärka sin relation till de nationella labbinfrastrukturerna MAX IV och ESS, samt utveckla ämnets interna laborativa verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst genomföra forskning och utbildning inom malmgeologi samt vara behjälplig med handledning av forskarstuderande. Inriktningen inom forskningen relaterar till stor del till förekomst av spårmetaller i malm och restprodukter, samt mikrostrukturer och texturer i berggrunden. Särskild vikt läggs vid laborativ malmgeologisk forskning varför goda kontakter med nationella och internationella geovetenskapliga laboratorier är viktigt. Du förväntas i stor utsträckning samarbeta med andra forskargrupper på Luleå tekniska universitet. I befattningen ingår undervisning inom grundutbildningen, på både svenska och engelska.

Behörighetskrav
Du måste ha en doktorsexamen inom malmgeologi, helst relaterat till mikroanalysteknik. Du förväntas bidra med egna idéer och arbeta både självständigt och i grupp.

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Doktorsexamen inom malmgeologi
- Erfarenhet av mikroanalysmetoder (inkluderat synkrotronbaserade metoder)
- Erfarenhet av undervisning (på svenska)

Information
Vi söker en forskare på heltid med en anställningstid om två år. Placeringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare upplysningar kontaktas professor tillika ämnesföreträdare Christina Wanhainen 0920-49 2401 eller christina.wanhainen@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1809  Kjell Johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 november 2021
Referensnummer: 3800-2021