Postdoktor i strömningslära inom området flöde med fria ytor

Postdoktor i strömningslära inom området flöde med fria ytor [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25307174
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-02
Publiceringsdatum: 2021-11-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Avdelningen strömningslära och experimentell mekanik vid institutionen för teknikvetenskap och matematik bedriver forskning och undervisning inom området flöde med fria ytor kopplat till bland annat vattendragsteknik och ekohydraulik. Ett applikationsområde är vattenkraft som är den största källan till förnybar energi i världen och bidrar till ca 17% av världens elproduktion. Vattenkraft står inför nya tekniska utmaningar med ökat införande av intermittenta förnybara energikällor, renovering av åldrande maskiner, anpassning till klimatförändringar och nya regler gällande miljöanpassning. Ett annat applikationsområde för flöde med fria ytor är strömning i dagvattensystem. Här gäller det att minska risken för översvämningar i städer och minimera föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag.

Vi erbjuder nu en anställning som postdoktor i ämnet strömningslära med fokus på flöde med fria ytor.

Ämnesbeskrivning
Strömningslära omfattar strömning i porösa material, flerfasströmning och reologi kopplat till industriella tillverkningsmetoder, strömningsoptimering och strömningsdesign för energitekniska tillämpningar samt magnetohydrodynamik. Ämnet har via John Field laboratoriet tillgång till excellenta mätutrustningar samt stora resurser för strömningsberäkningar.

Arbetsuppgifter
Det initiala målet med projektet är att med hjälp av fältmätningar, numeriska beräkningar och maskininlärningsteknik utveckla nya modeller för flöde av vatten i vattendrag och dagvattensystem. Det kan gälla erosion, transport av sediment, transport av föroreningar, samspelet mellan flödet och flora och fauna och påverkan av klimatförändringar. Den valda kandidaten kommer att delta i handledning av ex-jobbare och doktorander. I tjänsten kan också en del undervisning och ämnesadministration ingå, som ansvar för utrustning eller arbete med datakluster. Anställningen är 2 år.

Behörig att anställas som post-doc i detta fall
Den som avlagt doktorsexamen i strömningsmekanik under de senaste 3 åren inom området vattenbyggnadshydraulik eller liknande och har mycket goda kunskaper i engelska (tal och skrift).

Bedömningsgrunder i fallande vikt

- Vetenskaplig skicklighet inom området vattenbyggnadshydraulik.
- Skicklighet gällande numeriska och experimentella verktyg inom området.
- Kunskap om 1D-3D numerisk modellering med fria ytor.
- Kunskap om maskininlärning
- Kunskap om partikelflöden.
- Kunskaper i svenska.

Information
För ytterligare information om projektet eller om du har frågor om avdelningen för strömningslära och experimentell mekanik är du välkommen att kontakta: Professor Staffan Lundström, Luleå tekniska universitet, telefon 0920-49 23 92, e-post: staffan.lundstrom@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3960-2021
Sista ansökningsdatum: 2 december 2021