Sju postdoktorer inom robotik och AI

Sju postdoktorer inom robotik och AI [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25323038
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-03
Publiceringsdatum: 2021-11-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu sju postdoktorer för att bidra till vår växande verksamhet.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensor fusion och multi-robot koordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.

RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element, som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även att handleda doktorander och mastersstudenter, undervisa och arbeta med ansökningar av forskningsmedel från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri.

Postdoktorerna kommer att arbeta inom luftburen robotik och uppgifterna kommer att kopplas samman med nationella, europeiska och världsvida R&D-projekt.

Forskningsämnena kommer att fokusera på, men är inte begränsade till:

- Multi-robotic Simultaneous localization, path planning and exploration
- Multi sensor fusion
- Collaborative vision for robotics
- Proactive obstacle avoidance
- Distributed task execution (exploration, planning, mapping)
- Multi-robotic Perception
- Collaborative Mapping and Exploration
- Global and local mission planners for Massively connected robots
- Reactive local and global navigation
- Automatic Control and Optimisation
- Edge Computing
- Machine Learning approaches in Robotics
- Computer Vision
- Space Autonomy
- Underwater Autonomy

Kvalifikation
För att vara behörig sökande måste du ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom reglerteknik eller annat relevant ämne. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med mycket god experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper (t.ex. C ++, ROS, etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga fält- och industriförhållanden, med ett tillvägagångssätt som minskar klyftan mellan ren teori och experimentell verifiering. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därför är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Placeringsort: Luleå.

För vidare information, var vänlig att kontakta professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos +46 920 49 1298, geonik@ltu.se

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se +46 (0)920-49 1529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se +46 (0)920-49 1792

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, kopior av verifierade examensbevis och doktorsexamen. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Då rekryteringsgruppen är engelsktalande önskar vi att du skriver din ansökan på engelska.  Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 3 december 2021
Referensnummer: 4138-2021