Biträdande universitetslektor inom robotik och AI

Biträdande universitetslektor inom robotik och AI [OBS denna annons har utgått]

Annons: 25323078
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-03
Publiceringsdatum: 2021-11-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) vid Institutet för system- och rymdteknik vid Luleå Tekniska Universitet söker nu efter en biträdande universitetslektor för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen, rymd-, och bioinspirerad robotik. RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multisensorfusion, och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation, och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta på en Tenure Track-position i RAI. Som biträdande universitetslektor deltar du i utvecklingen av undervisning och forskning inom RAI.  Fokus kommer ligga på autonom flygrobotik med tonvikt på:

- Spot based navigation, control, path planning
-Visual inspection of infrastructures
- MAV navigation in confined environment
- MAV deployment in real-life inspection missions
- Multi-sensorial fusion
- Field Robotics

Du kommer även ansvara för att administrera och undervisa i kurser som ges av robotik och AI-ämnet på grundnivå och avancerad nivå, handleda mastersstudenter och doktorander och jobba med forskningsansökningar för att initiera nya projektbaserade forskningsanvisningar inom RAI-ämnet.

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder(viktas lika):

- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt nationellt, inom EU eller liknande förmåga
- Erfarenhet av undervisning och utbildning
- Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering
- Förmåga att interagera och samarbeta

Anställningsperiod
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Framgångsrikt sökt och beviljad forskningsfinansiering
- visat vetenskaplig kompetens genom egna publikationer
- visat pedagogisk skicklighet genom att med gott resultat ha undervisat eller utvecklat eget kursmaterial

Information
För mer information, kontakta professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos geonik@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Sista ansökningsdag: 3 december 2021
Referensnummer: 4143-2021