Arbetshandledare/ Arbetsmarknadskonsulent

Arbetshandledare/ Arbetsmarknadskonsulent

Annons: 25323888
Yrke: Jobbcoach/Utbildningscoach
Arbetsgivare: Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg
Arbetets ort: Pajala, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-05
Publiceringsdatum: 2021-11-17Presentation:


Pajala är platsen där du kan kombinera en enkel och avskalad, trygg och äventyrlig livsstil med ett intressant och utvecklande arbete. Här finns en stark drivkraft bland människorna där alla har en viktig roll och en möjlighet att påverka. Pajala kommun befinner sig i en expansiv fas med många möjligheter och att bo och jobba här bjuder in till variation och kontraster med en nära natur i ständig förändring och ett rikt kulturliv att både ta del av eller vara en del i.

Var med och forma framtidens landsbygd i norr, välkommen till Pajala och Tornedalen!

För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du delar Pajala kommuns värderingar. Dessa kan sammanfattas i tre punkter:
- jag finns till för Pajalas medborgare
- jag är professionell
- jag möter alla människor med öppenhet och respekt
Pajala kommun söker arbetshandledare/arbetsmarknadskonsulent
Du är placerad på arbetsmarknadsenheten och arbetar i slussens lokaler i Pajala centralort.

ARBETSUPPGIFTER
Som arbetshandledare/ arbetsmarknadskonsulent arbetar du nära individen med ett helhetsperspektiv, för att underlätta ett snabbt inträde i arbete eller studier.

Som arbetshandledare arbetar du i enhetens sociala verksamheter med bland annat att:
- Handleda i det praktiska arbetet genom individuellt anpassade instruktioner och planering.
- Introducera och coacha nya och befintliga deltagare i verksamheterna för att snabbt komma in i arbetet men också för att hitta en väg in på den öppna arbetsmarknaden.
- Belysa och kartlägga deltagares resurser och förbättringsområden genom ständig återkoppling, deltagande vid uppföljningar och nära samarbete med ansvarig chef.
- Strukturera och utveckla verksamheternas befintliga arbetsuppgifter och vara med och utforma nya.
- I förekommande fall även med stöd till arbetsledande personer utanför enheten i deras arbete med handledning.

Som arbetsmarknadskonsulent arbetar du bland annat med:
- Kartläggning, lotsning och i förekommande fall arbetsförmågebedömningar av individer som aktualiseras på enheten.
- Motiverande, coachande och målformulerande samtal med individer inom det kommunala aktivitetsansvaret eller övriga personer som kommer i kontakt med enheten.
- Att föra statistik och dokumentation enligt rutiner på enheten.
- Samverka med andra myndigheter och verksamheter i individärenden.

Du arbetar nära i samverkan med Arbetsförmedling, socialtjänst, utbildningsväsende och andra relevanta aktörer. I arbetet ingår att vara med i, för tjänsten, relevanta arbetsgrupper, projekt och nätverk.

Till ditt stöd har du erfarna och engagerade personer i samverkande verksamheter och kommuner samt en enhetschef som du kommer arbeta tillsammans och i nära samarbete med i många frågor.

KVALIFIKATIONER
En förutsättning för tjänsten är att du värdesätter olikheter och har en tilltro till individens egen förmåga att skapa förändring.

Utbildning
Vi tror att du har en adekvat högskoleutbildning med social, beteendevetenskaplig, pedagogisk eller arbetsterapeutiskt inriktning. Meriterande är om du även har utbildningar inom motivationshöjande insatser och/ eller förändringsarbeten.

Erfarenhet
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat nära individer såväl enskilt som i grupp, med stödjande insatser såsom coachning, samtal eller praktisk handledning. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att genomföra bedömningar eller upprätta olika typer av underlag i form av utredningar eller övrig dokumentation.

Egenskaper
Vi tycker det är viktigt att du är en positiv person som har förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt samt förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer. Vi tror även att det är hjälpsamt att du har lätt för att ge feedback, arbeta målstyrt och i samverkan med andra professionella. Det är viktigt att du är beredd på ett föränderligt och formbart uppdrag som ställer krav på flexibilitet och initiativtagande. Körkort B är ett krav.

Den som erbjuds anställningen ska uppvisa ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister med stöd i lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

ÖVRIGT
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.

Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.

Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. För mer information om oss och vår kommun besök pajala.se