Handläggare alkohol- och tobakstillsyn

Handläggare alkohol- och tobakstillsyn

Annons: 25334723
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Social hållbarhet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-08
Publiceringsdatum: 2021-11-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att tillhöra enheten för social hållbarhet och vi är i dagsläget 14 medarbetare. Tillsammans arbetar vi som enhet för social hållbarhet och enskilt inom våra uppdrag inom bland annat jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, folkhälsa och alkohol- och tobaksprevention samt tillsyn gentemot kommunerna utifrån alkohol- och tobakslagen.

En av tillsynshandläggarna är utlånad till andra uppdrag på Länsstyrelsen, därför söker vi nu en vikarierande kollega under 2022.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att vara att arbeta för en så god efterlevnad som möjligt av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter i länets kommuner. Du kommer att arbeta i nära samverkan med ytterligare en tillsynhandläggare samt samordnaren för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

Som tillsynshandläggare förväntas du:

• bedriva tillsyn av kommunernas verksamhet enligt alkohollagen, Lagen om tobak och liknande produkter
• svara för information och vägledning till kommunerna
• stödja kommunerna i arbetet med Ansvarsfull alkoholservering och andra metodutvecklingsprojekt
• arrangera utbildningar
• sammankalla och leda/ delta i olika nätverk regionalt och nationellt
• handlägga ärenden och skriva förslag till beslut och remissvar.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna inom verksamhetsområdet kan även komma att påverkas utifrån din kompetens och erfarenhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk examen med inriktning, juridik, statsvetenskap, eller annan för tjänsten relevant utbildning/och eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• arbetslivserfarenhet av handläggning av ärenden inom offentlig förvaltning
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska.

Det är en fördel om du har:
• arbetslivserfarenhet av att bedriva tillsyn utifrån alkohollagen och eller lagen om tobak och liknande produkter. Alternativt liknande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Som person är du serviceinriktad och har du lätt för att samarbeta och bygga goda och förtroendefulla samtidigt som du behåller din integritet. Vidare är du strukturerad och arbetar målinriktat med en egen initiativförmåga.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.