Skolkurator

Skolkurator

Annons: 25338553
Yrke: Kurator
Arbetsgivare: Överkalix kommun, Skolförvaltningen
Arbetets ort: Överkalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2021-12-10
Publiceringsdatum: 2021-11-19Presentation:


Du har erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer.

Du har ett helhetsperspektiv på barns utveckling.

Du har lätt för att kommunicera och inge förtroende.

Du har god samarbetsförmåga och ett lösningsinriktat förhållningssätt.

Som kurator kommer du att arbeta mot elever och barn i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskolans språkintroduktion.

Som kurator ingår du i elevhälsoteamet (kurator, skolsköterska, specialpedagoger,SYV) som tillsammans med rektor arbetar för att utveckla elevhälsoarbetet i enlighet med skollagens uppdrag.

Som kurator arbetar du hälsofrämjande och förebyggande på både individ och gruppnivå.

Som kurator kommer du att ha täta kontakter med elever, föräldrar, personal och skolledning.

Din anställning är ett vikariat tiden 220214 - 220630.